Ειδικότητα

Ορθοπεδικός

Διεύθυνση

Πλατεία Ιπποδρομίου 17, Θεσ/νίκη

Τηλέφωνο

2310.250.607

Κινητό

6932.60.00.66

Ιστοσελίδα

knatsis.gr

Email

info@knatsis.gr


Κινητό

6932.60.00.66

Ιστοσελίδα

knatsis.gr

Email

info@knatsis.gr


Βασική Εκπαίδευση:

Τελείωσα το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στη Φλώρινα με βαθμό "Άριστα".
Πτυχίο ΤΕΦΑΑ: Το 1982 εισάχθηκα στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. από όπου αποφοίτησα τον Ιούνιο του 1986 με βαθμό "Άριστα" και σειρά πρώτη.
Πτυχίο Ιατρικής: Το ακαδημαϊκό έτος 1986-1987 εισάχθηκα στο πρώτο έτος της Ιατρικής σχολής του Α.Π.Θ.. και αποφοίτησα τον Ιούλιο του 1992 με βαθμό "Λίαν καλώς".
Υπηρεσία Αγροτικού Ιατρείου: Στις 5 - 4 - 1995 διορίσθηκα ως Αγροτικός Ιατρός στο Π.Ι. Γαλάτιστας του Κ.Υ. Θέρμης του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και εκπλήρωσα την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου στις 13-5-1996.
Στρατιωτική Θητεία: Από 29 - 3 - 1993 έως 1 - 3 - 1995 υπηρέτησα στις Ένοπλες Δυνάμεις σαν Έφεδρος Ανθυπίατρος. Σήμερα φέρω το βαθμό του εφέδρου Υπολοχαγού του Υγειονομικού.
Ειδικότητα: Στις 14-6-2002, Αρ Πρωτ. Γ2/14596 έλαβα την ειδικότητα του Ορθοπαιδικού Χειρουργού ως εξής: Από 4 - 10 - 93 έως 5 - 5 - 94 διετέλεσα εξωτερικός βοηθός και από 6 - 5 - 94 μέχρι 1 - 3 - 95 εσωτερικός βοηθός της Β' Χειρουργικής του 424 ΓΣΝΕ. Από τις 28 - 6 - 96 μέχρι 1 - 9 - 96 διορίσθηκα ως έμμισθος ειδικευόμενος βοηθός στην Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ όπου και ολοκλήρωσα με επιτυχία 1 χρόνο ως ειδικευόμενος στην Χειρουργική. Από τις 9-9-1997 μέχρι τις 31-8-1998 ασκήθηκα στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος. Από τις 2-2-2001 μέχρι και τις 1-8-2001 ασκήθηκα στη Β’ Νευροχειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης. Από τις 11-8-2001 έως και 11-2-2002 ασκήθηκα στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Από τις 19-1-1999 μέχρι τις 11-2-2002 ασκήθηκα στην Ορθοπαιδική κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης όπου και ολοκλήρωσα την ειδικότητα του Ορθοπαιδικού Χειρουργού.


Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

1. Στις 19-3-1991 διορίστηκα από το Ιατρικό Τμήμα Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης για δύο χρόνια, στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ..
2. Στις 4-2-1992 προσελήφθηκα ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ) από το Ιατρικό Τμήμα του Α.Π.Θ.., στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής του τομέα Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής μετά από επιτυχείς εξετάσεις.
3. Στις 9-11-1993 ανανεώθηκε, από το Ιατρικό Τμήμα, η θητεία μου ως Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης για δύο χρόνια στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ..
4. Στις 23-2-1993 αναγορεύθηκα διδάκτωρ του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ. με βαθμό "Άριστα".
5. Στις 21-11-1995 ανανεώθηκε από το Ιατρικό Τμήμα η θητεία μου ως Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης για δύο χρόνια στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ..
6. Με την Α8048/12-3-1998 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 114/24-6-1998 τΝΠΔΔ) διορίσθηκα ως λέκτορας με θητεία στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας με γνωστικό Αντικείμενο «Περιγραφική Ανατομική» και ορκίσθηκα και ανέλαβα καθήκοντα στις 1-9-1998.
7. Mε την 25955/29-5-2003 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 183/29-7-2003 τΝΠΔΔ) διορίσθηκα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας με γνωστικό Αντικείμενο «Περιγραφική Ανατομική» και ορκίσθηκα και ανέλαβα καθήκοντα στις 19-8-2003 όπου υπηρετώ στην παραπάνω θέση μέχρι σήμερα.
8. Mε την 52204/30-5-2007 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 522/30-7-2003 τΓ’) μονιμοποιήθηκα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής, της Ιατρικής Σχολής με γνωστικό Αντικείμενο «Περιγραφική Ανατομική».
9. Mε την 59814/17-6-2009 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 368/19-5-2009 τΓ’) μονιμοποιήθηκα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής, της Ιατρικής Σχολής με γνωστικό Αντικείμενο «Περιγραφική Ανατομική όπου υπηρετώ στην παραπάνω θέση μέχρι σήμερα.
10. Με την υπ. Αριθμ. 37/9.7.2009 συνεδρίαση της ΓΣ της Ιατρικής Σχολής ανακοινώθηκε η απόφαση του Τομέα Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής (εγγρ 136/7.6.2009) όπου εκλέχθηκα Διευθυντής του Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής για τρία έτη από 1.9.2009.
11. Το Ιούνιο του 2012 ανανεώθηκε η θητεία μου ως Διευθυντή του Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής για άλλα τρία έτη.
12. Mε την 32819/15-1-2014 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 153/6-2-2014 τΓ’) μονιμοποιήθηκα στη βαθμίδα του μόνιμου Καθηγητή στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής, του Τμήματος Ιατρικής (πρώην Ιατρική Σχολή) της Σχολής Επιστημών Υγείας με γνωστικό Αντικείμενο «Περιγραφική Ανατομική όπου υπηρετώ στην παραπάνω θέση μέχρι σήμερα.


Μετεκπαίδευση:

1. Κατά το χρονικό διάστημα από 8 Μαΐου 1989 μέχρι 12 Ιουνίου 1989 εκπαιδεύτηκα στις τεχνικές που εφαρμόζονται για την επεξεργασία των ιστοτεμαχίων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του Κτηνιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ.., υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Θ. Τσαγγάρη.
2. Έλαβα μέρος στο πρόγραμμα "Δημόκριτος ΙΙ" που έγινε στο ιατρικό Τμήμα του Α.Π.Θ. για όργανα υψηλής τεχνολογίας (Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο) που χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ο.Κ. και διήρκησε από το Μάιο του 1990 ως τον Φεβρουάριο του 1991.
3. Μετεκπαιδεύτηκα σε θέματα Περιγραφικής, Τοπογραφικής και Λειτουργικής Ανατομικής στη Γερμανία στο "Anatomisches Institut Universitat zu Koln" υπό την επίβλεψη του Καθηγητού Jurgen Koebke από τις 20 - 8 έως 30 - 9 - 1992.
4. Μετεκπαιδεύτηκα σε θέματα οπτικής και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας καθώς και μορφομετρικής ανάλυσης των ιστών στην Κολωνία της Γερμανίας στο Institute for Experimental Morphology στο German Sports University, υπό την επίβλεψη του Καθηγητού Hans-Joachim Appell, από τις 17 Αυγούστου έως 16 Σεπτεμβρίου 1992.
5. Μετεκπαιδεύτηκα σε θέματα οπτικής και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας καθώς και μορφομετρικής ανάλυσης των ιστών στην Κολωνία της Γερμανίας και στο Institut fur Anatomie der Universitat zu Koln, υπό την επίβλεψη του Καθηγητού Klaus Addicks από τις 17 - 8 έως 16 - 9 - 1992.
6. Μετεκπαιδεύτηκα, πάνω σε πτώματα, σε τεχνικές αναισθησιολογίας, στο σεμινάριο με θέμα ‘Εφαρμογές Επείγουσας Ιατρικής’ που έγινε στην Κολωνία της Γερμανίας στις 26 - 9 - 1992 και διοργανώθηκε από την Chirugische Klinik και το Anatomisches Institut.
7. Μετεκπαιδεύτηκα σε θέματα Περιγραφικής, Τοπογραφικής και Λειτουργικής Ανατομικής και μεθόδων διαφανοποίησης των ιστών στη Γερμανία στο "Zentrum Anatomie Klinikum der Universitat zu Koln" υπό την επίβλεψη του Καθηγητού Jurgen Koebke από τις 3 - 11 έως 4 – 12 – 2003 στα πλαίσια της συνεργασίας του Πανεπιστημίου της Κολωνίας και του Α.Π.Θ... Επίσης συμμετείχα σε κλινικά εφαρμοσμένα φροντιστήρια που αφορούσαν το πόδι, το λαιμό και το χέρι και έγιναν σε πτώματα. Καθώς επίσης συνεργάστηκα με Γερμανούς Ορθοπαιδικούς για την ανεύρεση μία νέας μικροεπεμβατικής τεχνικής που αφορά την ολική αρθροπλαστική του ισχίου σε πτώματα.
8. Το ίδιο χρονικό διάστημα μετεκπαιδεύτηκα στο St. Anna Hospsital, στο Herne της Γερμανίας σε ενδοσκοπικές και ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις γόνατος, ισχίου, ώμου και σπονδυλικής στήλης.
9. Μετεκπαιδεύτηκα στο «Δ’ εξαμηνιαίο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών α’ εξαμήνου 2004-2005»
10. Μετεκπαιδεύτηκα το Νοέμβριο του 2004 στο Dusseldorf και στη Κολωνία της Γερμανίας σε τεχνικές παρασκευής αυτόλογου ορού αίματος και έγχυσης σε αρθρώσεις και σε στη σπονδυλική στήλη.
11. Στις 4 Μαρτίου και 11 Μαΐου του 2006 εκπαιδεύτηκα στο πρόγραμμα Basic Life Support στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης με συνολική διάρκεια έξι (6) ωρών.
12. Μετεκπαιδεύτηκα σε θέματα Περιγραφικής, Τοπογραφικής και Λειτουργικής Ανατομικής στη Γερμανία στο "Anatomisches Institut Universitat zu Koln" υπό την επίβλεψη του Καθηγητού Jurgen Koebke από τις 19 - 2 έως 24 - 2 – 2009
13. Μετεκπαιδεύτηκα σε θέματα Περιγραφικής, Τοπογραφικής και Λειτουργικής Ανατομικής στη Γερμανία στο "Anatomisches Institut Universitat zu Koln" υπό την επίβλεψη του Καθηγητού Jurgen Koebke από τις 16 - 2 έως 20 - 2 - 2011


Διοικητικό έργο:

1. Τον Ιανουάριο του 1990 εκλέχθηκα Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης της Αθλητιατρικής.
2. Είμαι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος από την ίδρυσή της (1990) έως σήμερα. Διετέλεσα Πρόεδρος για μια διετία και είμαι εκλεγμένος Επίτιμος Πρόεδρος.
3. Από το 1999 ως σήμερα είμαι ο επίσημος αντιπρόσωπος της χώρας μας στην Αθλητιατρική στις Συναντήσεις των Αντιπροσώπων της Ευρωπαϊκής (EFSMA) και Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Αθλητιατρικής (FIMS).
4. Από το 2000 ως 2003 διετέλεσα Γεν. Γραμματέας και από το 2003-2005 διετέλεσα Πρόεδρος της Βαλκανικής Αθλητιατρικής Εταιρείας.
5. Από το 2003 είμαι μέλος του Δ.Σ. της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης όπου σήμερα εκτελώ χρέη Β΄ Αντιπροέδρου.
6. Διετέλεσα Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών Εγκαταστάσεων για την Θεσσαλονίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004.
7. Διετέλεσα μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. για το Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.
8. Διετέλεσα μέλος της Επιτροπής Διατμηματικής Συνεργασίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.. για το Ακαδημαϊκά έτη 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007.
9. Διετέλεσα Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής για την παραλαβή ειδών και οργάνων του εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής από το οικονομικό έτος 2005-2006 έως σήμερα.
10. Διετέλεσα μέλος της Επιτροπής Διερεύνησης της Προοπτικής Νέων Εργαστηρίων Βασικών Επιστημών για το Ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.
11. Είμαι συντονιστής στο Διατομεακό επιλεγόμενο μάθημα “Αθλητιατρική” στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.. από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 έως σήμερα.
12. Είμαι συντονιστής στο επιλεγόμενο μάθημα “Τοπογραφικής και Λειτουργική Ανατομική” στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.. από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 έως σήμερα.
13. Διετέλεσα μέλος του Γραφείου Οργάνωσης Επιστημονικών, Πολιτιστικών και Κοινωνικών Εκδηλώσεων της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
14. Είμαι Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών του εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής από το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ για το οικονομικό έτος 2006.
15. Διετέλεσα αντεπιστέλλων μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας των Αθλητιατρικών Εταιρειών της Ευρώπης.
16. Είμαι Tακτικό μέλος της Eπιτροπής προμηθειών του Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής, για το οικονομικό έτος 2008.
17. Διετάλεσα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και υπεύθυνος του τομέα Ιατρικής Κάλυψης του 8ου Παγκοσμίου Φοιτητικού Πρωταθλήματος Πάλης που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο του 2008 στη Θεσσαλονίκη.
18. Διετέλεσα μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του European Federation of Sports Medicine Associations (E.F.S.M.A.)
19. Ήμουν Αντεπιστέλλων μέλος με το ειδικό θέμα :“Gender differences in injuries mechanism with special emphasis ACL”για το 2007 της European Federation Of Sports Medicine Associations (E.F.M.S.A.)
20. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της European Federation of Sports Medicine Associations (E.F.S.M.A.)
21. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της International Federation of Sports Medicine Association (FIMS)
22. Είμαι συντονιστή της υποεπιτροπής εξεταστικού προγράμματος της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. από το 2011 έως σήμερα.
23. Είμαι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Διατηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής (ΠΡΟΜΕΣΙΠ) 2012.
24. Είμαι μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. από το 2009 έως σήμερα.
25. Στην 37/9.7.2009 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώθηκε η απόφαση του Τομέα Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής (εγγρ 136/7.6.2009) σύμφωνα με την οποία εκλέκτηκα Διευθυντης του Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής για τρία έτη από 1-9-2009.
26. Είμαι μέλος της Υποεπιτροπής ?ρολογίου προγράμματος Ιατρικής Σχολής από το 2010 έως σήμερα
27. Είμαι μέλος της Υποεπιτροπής Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής για το πρόγραμμα κορμού (Core Curriculum) από το 2010 έως σήμερα.
28. Διετέλεσα μέλος της Επιτροπής Διατμηματικής Συνεργασίας της Ιατρικής Σχολής από το 2009 και 2010.
29. Είμαι συντονιστής του υποχρεωτικού μεταπτυχιακού μάθηματος του ΠΡΟΜΕΣΙΠ του Α’ εξαμήνου «Λειτουργική Μορφολογία» της Ιατρικής Σχολής από το 2009 έως σήμερα.
30. Είμαι συντονιστής του προαιρετικού επιλεγόμενου μεταπτυχιακού μάθηματος του ΠΡΟΜΕΣΙ του Γ’ εξαμήνου «Εφαρμοσμένη Ανατομική και Ερευνα κατά συστήματα» της Ιατρικής Σχολής από το 2009 έως σήμερα.
31. Στην Γενική Συνέλευση του Τομέα Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής (9/4.7.2012) επανεκλέκτηκα Διευθυντης του Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής για τρία έτη.
32. Είμαι συντονιστής του Εργου «Ερευνα και Εκπαίδευση σε Χειρουργικές Τεχνικές» της Επιτροπής Ερευνων του ΑΠΘ που εγκρίθηκε από τη συνεδρίαση 428/04.11.2009.
33. Είμαι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την εξέταση των συνθηκών φύλαξης και συντήρησης του παάιοντολογικού ευρήματος του κρανίου των Πετραλώνων με την συνεδρίαση 1416/21.7.2009 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ.
34. Είμαι μέλος της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών-υπηρεσιών για το έτος 2012 του μαθήματος Ιστορία της Ιατρικής της Ιατρικής σχολής του ΑΠΘ.
35. Διετέλεσα αξιολογητής στο «Πρόγραμμα Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης» Οριζόντια Πράξη ακαδ. Έτους 2011-2012.
36. Είμαι συντονιστής του προαιρετικού επιλεγόμενου μεταπτυχιακού μάθηματος του ΠΡΟΜΕΣΙ του Γ’ εξαμήνου «Χειρουργική Ανατομία» της Ιατρικής Σχολής από το 2013 έως σήμερα.


Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Προγραμμάτων-Προτάσεων Ερευνητικών Κέντρων:

1. Διετέλεσα μέλος αξιολόγησης τεσσάρων (4) προτάσεων στα πλαίσια του Πρόγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ» στις 22/4/2010 της κατηγορίας «Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλούς επιπέδου από το εξωτερικό» μέσω του Ευρωπαικού Προγράμματος «Εκπαίδευση και ΔΙαΒίου Μάθηση»
2. Διετέλεσα μέλος αξιολόγησης προγράμματος στο πλαίσιο κατανομής του αποθεματικού ΕΛΚΕ της Επιτροπής Ερευνών του Πνεπιστημίου θεσσαλίας Αρ. Πρωτ. 2/02.02.2013.
3. Είμαι αξιολογητής στο Εθνικό Ερευντικό Κέντρο της Νοτιας Αφρικής από το 2009 ως σήμερα


Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής Περιοδικών και Πρακτικών:

Συνεδρίων (Reviewer)
1. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού Clinical Anatomy (USA version και UK version).
2. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού International Journal of Sports Medicine.
3. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού Medical Science Monitor.
4. Είμαι Πρόεδρος της ελεγκτικής επιτροπής των πρακτικών των (έντεκα) 11 συνεδρίων της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος.
5. Διετέλεσα μέλος της ελεγκτικής επιτροπής για τις εργασίες στο 7th Annual Congress of the European College of Sports Science που διεξήχθη στις 24-28 Ιουλίου 2002, Αθήνα.
6. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού CardioVascular & Interventional Radiology.
7. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού International SportMed Journal.
8. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού Surgical and Radiological Anatomy.
9. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences.
10. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού “The Laryngoscope”.
11. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού “Journal of Chinese Clinical Medicine (JCCM)”.
12. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού “Neurology India”.
13. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού “Aristotle Medical Journal”
14. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού “Journal of Hand and Microsurgery.”
15. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού “Argentine Journal of Clinical Anatomy”
16. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού “Journal of Hand Surgery.”
17. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού “International Journal of Biomedical Science”
18. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού “Hippokratia”
19. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού “Redox Report”
20. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού “The Scientific World Journal”
21. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού “Journal of Basic and Clinical Reproductive Sciences”
22. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού Muscuskeletal Disorders.
23. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού Annals of Vascular Surgery.
24. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού Brest Cancer Research and Treatment.
25. Είμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού Reasearch in Sports Medicine: An International Journal.
26. Eίμαι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του περιοδικού Riadiology Open Access.


Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής Περιοδικών:
(Editorial Advisory Board)

1. Είμαι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του περιοδικού Journals of Turkiye Klinikleri
2. Είμαι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του περιοδικού Sport und Praventivmedizin
3. Είμαι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του περιοδικού Recent Patents on Medical Imaging.
4. Είμαι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του περιοδικού Indian Journal of Basic and Applied Medical Research.


Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Περιοδικών:

1. Είμαι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού «Sport Medicine Journal» περιοδικού της Αθλητιατρικής Εταιρείας της Ρουμανίας (Journal of Romanian Sport Medicine Association.)


Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών:

1. Διετέλεσα μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Επιστημονικού Περιοδικού «Έρεισμα».
2. Είμαι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Ορθοπαιδική (Orthopaedics)».
3. Είμαι Διευθυντής της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Αθλητιατρική (Hellenic Sports Medicine)».
4. Είμαι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Πανόπτης (Panoptis)».
5. Είμαι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Ακτινολογικά Χρονικά».
6. Είμαι μέλος της περιοδικού «Κινησιολογία-Περιοδικό Βιολογίας της Άσκησης».


Μέλος Εκδοτικής Επιτροπής Περιοδικών:

1. Είμαι μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής του περιοδικού Ορθοπαιδική (Orthopaedics).
2. Είμαι μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής του περιοδικού Αθλητιατρική (Hellenic Sports Medicine).
3. Είμαι μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής του περιοδικού «Archives of Exercise in Health and Disease»
4. Είμαι Διυθυντής της Εκδοτικής Επιτροπής του περιοδικού «European Journal of Sports Medicine»
5. Είμαι Πρόεδρος της Εκδοτικής Επιτροπής στον Τομέα Anatomy του περιοδικού «The Scientific World Journal»


Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Πρακτικών Συνεδρίων:

1. Διετέλεσα μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των πρακτικών του 1ου Αθλητιατρικού Συνεδρίου Βορείου Ελλάδος με Διεθνή Συμμετοχή, που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 9 – 11 Νοεμβρίου 1990.
2. Διετέλεσα μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των πρακτικών του 2ου Αθλητιατρικού Συνεδρίου Βορείου Ελλάδος με Διεθνή Συμμετοχή, που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 28 – 31 Μαΐου 1992.
3. Διετέλεσα μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των Πρακτικών του 3ου Αθλητιατρικού Συνεδρίου Βορείου Ελλάδος με Διεθνή Συμμετοχή, που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 16 – 19 Νοεμβρίου 1995.
4. Διετέλεσα μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των Πρακτικών του 4ου Αθλητιατρικού Συνεδρίου Βορείου Ελλάδος με Διεθνή Συμμετοχή, που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 19 – 22 Ιουνίου 1997.
5. Διετέλεσα μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των Πρακτικών του 5ου Αθλητιατρικού Συνεδρίου Βορείου Ελλάδος με Διεθνή Συμμετοχή, που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 18-21 Νοεμβρίου 1999.
6. Διετέλεσα μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των Πρακτικών του 12ου Βαλκανικού Αθλητιατρικού Συνεδρίου-6ου Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος-3ου Ελλαδοκυπριακού Αθλητιατρικού Συνεδρίου, που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 21-24 Μαρτίου 2002.
7. Διετέλεσα μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των Πρακτικών του 13ου Βαλκανικού Αθλητιατρικού Συνεδρίου-7ου Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος-4ου Ελλαδοκυπριακού Αθλητιατρικού Συνεδρίου, που έγινε στη Δράμα στις 29 Απριλίου-2 Μαΐου 2004.
8. Είμαι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των Πρακτικών 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος-5ου Ελλαδοκυπριακού Αθλητιατρικού Συνεδρίου, που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 12-14 Μαΐου 2006.
9. Διετέλεσα Πρόεδρος της Συντακτικής Επιτροπής του Πρακτικών του 8ου Διεθνούς της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος και του 5ου Ελλαδο-Κυπριακού Αθλητιατρικού Συνεδρίου, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη στις 12-14 Μαίου 2006.
10. Διετέλεσα Πρόεδρος της Συντακτικής Επιτροπής του Πρακτικών του 9ου Διεθνούς της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος και του 7ου Ελλαδο-Κυπριακού Αθλητιατρικού Συνεδρίου, που διεξήχθη στην Αθήνα στις 27-30 Μαρτίου 2008.
11. Είμαι Πρόεδρος της Συντακτικής Επιτροπής των πρακτικών του 10ου Αθλητιατρικού Συνεδρίου Βορείου Ελλάδος με Διεθνή Συμμετοχή και 8ου ΕλλαδοΚυπριακού Αθλητιατρικού Συνεδρίου, που έγινε στην Βέροια στις 19-21 Μαρτίου 2010.


Μέλος Ελληνικών Επιστημονικών Εταιρειών:

1. Ελληνική Ανατομική Εταιρεία.
2. Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας.
3. Σύλλογος Προώθησης Αθλητιατρικής (Ιδρυτικό μέλος).
5. Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος (Ιδρυτικό μέλος).
6. Πανελλήνια Εταιρεία Ιατρικής Πληροφορικής.
7. Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης.
8. Ορθοπαιδική και Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας Θράκης
9. Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας.
10. Ελληνική Εταιρεία Αθλητικής Επιστήμης.
11. Ελληνική Εταιρεία Βάσεως Κρανίου.
12. Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών.
13. Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης.
14. Ελληνική Εταιρεία Διατατικής Ιστογένεσης (Ιδρυτικό Μέλος).
15. Ελληνική Αρθροσκοπική Εταιρεία.
16. Παννελήνια Εταιρεία Ιστορίας της Ιατρικής.


Μέλος Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών:

1. European Association for Cancer Research.
2. German – Greek Academy for Biomedical Research.
3. European Microscopy Society.
4. The Anticancer Therapeutics and Oncology Society (No 0176).
5. International Society for Interferon and Cytokine Research.
6. Malpighi Academy for the Study of Microscopic Anatomy.
7. International Federation of Sports Medicine (FIMS).
8. International Society of Arthroscopy, Knee Surgery & Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS).
9. Balkan Association of History and Philosophy of Medicine
10. International Associations of Spotts Kinetics
11. American College of Sports Medicine
12. Medical Olympic Association
13. Internatioonal Society of Bone Morphometry

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ
- Ρήξη μηνίσκου, αρθροσκόπηση γόνατος
- Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού
- Ενδαρθρικές εγχύσεις υαλουρονικού οξέος

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΩΜΟΥ

ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ & ΙΣΧΙΟΥ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
- Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
- Εκτινασσόμενος δάκτυλος

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ
- Βλαισός μεγας δάκτυλος, Hallux Valgus (κότσι)
- Παραμορφώσεις δακτύλων ποδιού
- Μεταταρσαλγία
- Πτώση καμάρας (Ανεπάρκεια οπισθίου κνημιαίου)
- Διαβητικό πόδι, Charcot
- Παραμορφώσεις ποδιού από ρευματοειδή αρθρίτιδα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ
- Υποτροπιάζοντα διαστρέμματα
- Αρθρίτιδες ποδοκνημικής, ποδιού

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ
- Χειρουργική αντιμετώπιση ρήξης Αχίλλειου τένοντα

ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Εκπαιδευτής σε Σεμινάρια-Εφαρμοσμένα Φροντιστήρια:

1. Στα μεταπτυχιακά μαθήματα με Πρακτική Εφαρμογή της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος από το 1991 έως σήμερα.
2. Στο εφαρμοσμένο Φροντιστήριο με θέμα «Καρδιοαναπνευστική αναζωογόννηση-Πρώτες Βοήθειες» στο 3ο Διεθνές Συνέδριο της Αθλητιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 16 Νοεμβρίου 1995.
3. Στο εφαρμοσμένο Φροντιστήριο με θέμα «Καρδιοαναπνευστική αναζωογόννηση» στο 4ο Διεθνές Συνέδριο της Αθλητιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 19 Ιουνίου1997.
4. Στο εφαρμοσμένο Φροντιστήριο με θέμα «Καρδιοαναπνευστική αναζωογόννηση» στο 5ο Διεθνές Συνέδριο της Αθλητιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 18 Νοεμβρίου1999
5. Στο 4th Seminar in Arthroscopic Surgery and Sports Medicine & Annual Symposium of the Greek Association of Arthroscopy and Knee Surgery., Ioannina, 15-17 June, 2000, Greece.
6. Στο 5ο Διεθνές Σεμινάριο Αρθροσκόπησης που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 14 Ιουνίου 2001.
7. Στο εφαρμοσμένο Φροντιστήριο με θέμα «Κηδεμόνες-Νάρθηκες» στο 12th Balkan Sports Medicine Congress, 6th International Congress of Sports Medicine Association of Greece, 3th Greek-Cypriot Sports Medicine Congress, Thessaloniki 21 March, 2002.
8. Στο 5ο εργαστήριο με αντικείμενο «γύψοι-νάρθηκες – λειτουργικές περιδέσεις» στο 1ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επείγουσας Αθλητιατρικής: ΄΄ Η αντιμετώπιση του επείγοντος στους αγωνιστικούς χώρους και τις κερκίδες΄΄. 3-4 Απριλίου 2004, Αθήνα.
9. Στο σεμινάριο φυσικοθεραπείας με θέμα «Οσφυϊκή Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης» που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 26 Ιουνίου 2004.
10. Στο σεμινάριο που διεξήχθη πάνω σε πτωματικά κρανία στο Ανατομείο της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.., με τίτλο Νευροεγχειρητική 1 – υδροκέφαλος, στις 30 Ιουνίου & 1 Ιουλίου 2004, Θεσσαλονίκη.
11. Στο «Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο Αθλητιατρικής-Τραυματολογίας» που έγινε στα πλαίσια του 11ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας. Αλεξανδρούπολις 13-15 Μαΐου 2005.
12. Στο αρθροσκοπικό σεμινάριο που διεξήχθη πάνω σε πτωματικά μέλη στο Ανατομείο της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.., στα πλαίσια του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης Χειρουργικής Γόνατος-Αθλητικών κακώσεων «Γεώργιος Νούλης» και 5ο Συμπόσιο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής που έγινε στη Θεσσαλονίκη από 16-18 Ιουνίου 2005.
13. Στο 4ο εργαστήριο με αντικείμενο «γύψοι-νάρθηκες–λειτουργικές περιδέσεις» στο 2ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επείγουσας Αθλητιατρικής: ΄΄ Η αντιμετώπιση του επείγοντος στους αγωνιστικούς χώρους και τις κερκίδες΄΄. 16-17 Απριλίου 2005, Αθήνα.
14. Στο εφαρμοσμένο Φροντιστήριο στο 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 10-13 Απριλίου, 2005 με αντικείμενο συρραφή τραυμάτων
15. Στο Κλινικό Φροντιστήριο Αθλητιατρικής-Τραυματολογίας με θέμα Επιδέσεις Νάρθηκες με Πρακτική άσκηση που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 17 Δεκεμβρίου 2005.
16. Στο Mediterranean Arthroskills Laboratory που έγινε πάνω σε πτώματα στο Ανατομείο της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.. στις 16-19 Φεβρουαρίου 2006.
17. Στο εφαρμοσμένο Φροντιστήριο με θέμα «Συντηρητική αντιμετώπιση των κακώσεων της ποδοκνημικής» στο 8ο Διεθνές Συνέδριο της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 11 Μαΐου 2006.
18. Στο Σεμινάριο με πρακτική εφαρμογή «Συρραφή Τραυμάτων-Επίδειξη τεχνικών και πρακτική άσκηση» στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.. στις 1/12/2006.
19. Στο Σεμινάριο με πρακτική εφαρμογή «Ράμματα» που ανήκε στις προσυνεδριακές εκδηλώσεις στα πλαίσια του 4ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 13-16 Μαϊου 2007.
20. Στο εφαρμοσμένο Φροντιστήριο με θέμα « Πρώτες βοήθειες σε βαρέα αθλήματα» στο 6ο Ελλαδο-Κυπριακό Αθλητιατρικό Συνέδριο & 2ο Παγκυπριακό Συνέδριο, 27-28 Οκτωβρίου 2007, Λευκωσία
21. Στο εφαρμοσμένο Φροντιστήριο με θέμα «Χρήση απινιδωτή- Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές» στο 6ο Ελλαδο-Κυπριακό Αθλητιατρικό Συνέδριο & 2ο Παγκυπριακό Συνέδριο, 27-28 Οκτωβρίου 2007, Λευκωσία
22. Στο workshop με θέμα <<Dynamic Taping Ankle and Fingers>> στο 15th Sports Medicine Balkan Congress, 1-4 October, 2008, Bucharest
23. Στο εφαρμοσμένο Φροντιστήριο με θέμα «Συρραφή Τραύματος» στο 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 2-5 Απριλίου 2009, Θεσσαλονίκη
24. Θεωρητικό & Εφαρμοσμένο μάθημα με θέμα «Νευροεγχειρητική 4-Δεξιότητες στην εποχή της πληροφορικής νευροτεχνολογίες» στα πλαίσια του 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 2 Απριλίου 2009, Θεσσαλονίκη
25. Στο κλινικό φροντιστήριο: Τραυματισμοί των άκρων και ανατομικές προσπελάσεις, στα πλαίσια του 15ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, το Σάββατο 9 Μαϊου 2009 στη θεσσαλονίκη.
26. Στο σεμινάριο «Ράμματα» στα πλαίσια του 4ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιατρικής Σχολής Α. Π. Θ., 13 – 16 Μαΐου 2007, Θεσσαλονίκη
27. Στο Bandaging-splints στα πλαίσια του FIMS Team Physician Development Course. Hands-on Training. 21-22/11/2009,Thessaloniki
28. Στη Διημερίδα για Επείγοντα Αθλητιατρικά Προβλήματα με Πρακτική Άσκηση, 4 – 5 Δεκεμβρίου 2010, Θεσσαλονίκη
29. Στα μεταπτυχιακά μαθήματα της Ορθοπαιδικάς & Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης, Ανατομείο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 2 Νοεμβρίου 2011.
30. Επείγοντα Αθλητιατρικά Προβλήματα με Πρακτική Άσκηση, 12 Μαίου 2012, Θεσσαλονίκη
31. Επείγοντα Αθλητιατρικά Προβλήματα με Πρακτική Άσκηση, 30 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη

Δεν έχουν καταχωρηθεί άρθρα.