ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ


Σαπαρδάνης Ιωάννης

Βαφοπούλου 6, Πεύκα
Ογκολόγος

Ρόϊδος Γεώργιος

Πλάτωνος 18, Ξάνθη
Ογκολόγος