Πολιτική επιστροφώνΟι παρόντες όροι επιστροφής χρημάτων αφορούν τους ιδιοκτήτες καταχωρήσεων (ιατροί, φαρμακοποιοί, κτλ) από κοινού με τους «Όρους Χρήσης» για την ασφάλεια των συναλλαγών.

Υποβολή και Αποδοχή εγγραφής
Κατά την εγγραφή σας στον διαδικτυακό τόπο www.e-docs.gr ως ιδιοκτήτης καταχώρησης καλείσθε να καταβάλλετε το κόστος της ετήσιας συνδρομής, πλέον Φ.Π.Α. για τη χρήση των αντίστοιχων υπηρεσιών. Ο ιδιοκτήτης της καταχώρησης αποδέχεται πλήρως τους Όρους Χρήσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά τη διάρκεια της εγγραφής του.

Πληρωμή κόστους υπηρεσιών
Κατά το τελευταίο στάδιο της εγγραφής σας στον διαδικτυακό τόπο www.e-docs.gr καλείσθε να επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής για τις υπηρεσίες που επιθυμείτε. Για το ποσό του κόστους υπηρεσιών παραλαμβάνετε αντίστοιχο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της πληρωμής. Προκειμένου να παραλάβετε το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα πρέπει:
1. Είτε να παρέχετε στα στοιχεία εγγραφής σας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) προκειμένου να παραλάβετε το τιμολόγιο σε ψηφιακή μορφή
2. Είτε να παρέχετε στα στοιχεία εγγραφής σας τη διεύθυνση του χώρου σας προκειμένου να παραλάβετε το τιμολόγιο ταχυδρομικώς.
Σε περίπτωση που απουσιάζουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, ο ιδιοκτήτης της καταχώρησης καλείται να επικοινωνήσει με το τμήμα υποστήριξης του διαδικτυακού τόπου www.e-docs.gr με σκοπό την επίλυση του θέματος.

Επιστροφή – Ακύρωση καταχώρησης
Ο ιδιοκτήτης μιας καταχώρησης μπορεί να ακυρώσει την καταχώρησή του οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή. Στην περίπτωση στην οποία ακυρώσει άμεσα την καταχώρηση, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την εγγραφή του στον διαδικτυακό τόπο www.e-docs.gr, πριν την έκδοση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, επιστρέφεται πλήρως όλο το αρχικό ποσό. Στην περίπτωση στην οποία ακυρώσει την καταχώρηση, έχοντας ήδη κάνει χρήση των υπηρεσιών, θα πρέπει να καταβάλει εύλογο κόστος το οποίο αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα χρήσης των υπηρεσιών. Μετά τη λήξη της ετήσιας συνδρομής, ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαιώμα να αφαιρέσει την καταχώρησή του από τον διαδικτυακό τόπο ή να ζητήσει την αφαίρεσή του γραπτώς προς τους διαχειριστές, χωρίς να έχει δικαίωμα να εγείρει οποιοδήποτε αξίωμα ή απαίτηση γιατο κόστος το οποίο κατέβαλλε για την προηγούμενη ετήσια συνδρομή.