Οροι ΧρήσηςΌροι & Προϋποθέσεις Χρήσης
Η χρήση του ιστοτόπου www.e-docs.grσυνεπάγεται την αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.Στην περίπτωση μη αποδοχής των όρων είναι αδύνατη η εγγραφή και η χρήση του ιστοτόπου.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης δύνανται να αλλάξουν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή απο τους διαχειριστές του ιστοτόπου, δίχως προειδοποίηση και με μόνη ανακοίνωσή τους στον διαδικτυακό τόπο. Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων καθώς και των τροποποιήσεών τους.

Ο ιστότοπος www.e-docs.grαποτελεί ένα μέσο δικτύωσης με σκοπότη βέλτιστη αναζήτηση ιατρών, φαρμακείων, νοσοκομείων, κέντρων υγείας, ιδιωτικών κλινικών και φαρμακευτικών ειδών. Στόχος της σελίδας είναι η διευκόλυνση του χρήστη/ασθενή ως προς την αναζήτηση των παραπάνω. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί διαφήμιση αυτών, καθώς η προβολή τους έχει σκοπό κοινωνικής ευθύνης.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (πληροφορίες, στοιχεία, δεδομένα, συνεντεύξεις, αρθρογραφίες, κτλ) και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου που έχουν εισαχθεί στο δικτυακό προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στη σελίδα www.e-docs.gr ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.e-docs.grτων παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της σελίδας www.e-docs.gr καθώς και των ιδιοκτητών των καταχωρήσεων και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αναμετάδοση και αναδιανομή όλου ή και μερικού υλικού/φωτογραφιών/άρθρων/βίντεο/συνεντεύξεων/καταχωρήσεων της σελίδας www.e-docs.gr. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου.

Απαγορεύεται η παραποίηση, προσαρμογή ή τροποποίηση των αναφερόμενων στην παρούσα στοιχείων και προϊόντων.

Αποκλειστικό και μοναδικό δικαίωμα που έχει ο τελικός χρήστης του συγκεκριμένου χώρου του διαδικτύου, είναι να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για ίδια χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή των στοιχείων και πληροφοριών αυτού σε σελίδες τρίτων.

Η σελίδα www.e-docs.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα των στοιχείων που αναγράφονται, ωστόσο καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εγκυρότητα και επικαιροποίηση αυτών.

Σε καμία περίπτωση το υλικό που περιέχεται στο www.e-docs.grδεν αποτελεί ή υποκαθιστά ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή/και θεραπεία. Ο χρήστης καλείται σε κάθε περίπτωση να αναζητεί επαγγελματική συμβουλή από εξειδικευμένους ιατρούς/φαρμακοποιούς/εξειδικευμένο προσωπικό για όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία του ίδιου.

Ο ιστότοπος www.e-docs.gr, οι διαχειριστές και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο σχετίζεται με τον ιστότοπο, σε καμία περίπτωση δεν φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε βλαπτικές συνέπειες (συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, συμπτωματικές ή συμπερασματικές ζημίες, τραυματισμούς ή αδικαιολόγητο θάνατο, απώλεια κερδών ή ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα απώλειας δεδομένων ή διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του.

Ο ιστότοπος www.e-docs.grαπευθύνεται σε ενήλικες και δεν απευθύνεται σε καμία περίπτωση σε άτομα κάτω των δεκαοχτώ (18). Το υλικό και περιεχόμενο που εμφανίζεται και αναγράφεται στον διαδικτυακό ιστότοπο είναι διαθέσιμο για την ανάγνωση και ενημέρωση και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί παρότρυνση για συγκεκριμένες ιατρικές ή και μη πράξεις. Η χρήση του ιστοτόπου από ανήλικους θα πρέπει να γίνεται με την απόλυτη επίβλεψη και σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων τους. Η καταχώρηση των στοιχείων του χρήστη, κατά την εγγραφή του στον ιστότοπο www.e-docs.gr, στις βάσεις δεδομένων του διαδικτυακού τόπου γίνεται με την προϋπόθεση πως ο χρήστης είναι άνω των δεκαοχτώ (18). Ουδεμία ευθύνη φέρει η σελίδα www.e-docs.grγια τη ψευδή ή μη ειλικρινή κατάθεση στοιχείων του χρήστη κατά την εγγραφή του.

Η σελίδα www.e-docs.gr παρέχει το αντίστοιχο υλικό και περιεχόμενο (άρθρα, στοιχεία, πληροφορίες, συνεντεύξεις, δεδομένα, κτλ), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ" και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η σελίδα www.e-docs.grδεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Οι διαχειριστές της σελίδας www.e-docs.grείναι υποχρεωμένοι ως προς τον έλεγχο των πληροφοριών που παρέχονται από τους ιδιοκτήτες των καταχωρήσεων, μόνο στην περίπτωση γραπτής υπόδειξης από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες για τον έλεγχο/διόρθωση/επικαιροποίηση των στοιχείων. Σε περίπτωση υπόδειξης σφάλματος ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων από χρήστες/επισκέπτες, οι διαχειριστές καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη διασταύρωση της εγκυρότητας των στοιχείων, δεν δεσμεύονται ωστόσο για την αποκατάσταση αυτών.

Η σελίδα www.e-docs.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και λοιπές διαφημίσεις που προωθούνται μέσα από την ιστοσελίδα, αναφορικά με την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά, τα ελαττώματα, τον χρόνο και τρόπο παράδοσης.Την ευθύνη για τα παραπάνω προϊόντα και υπηρεσίες φέρει αποκλειστικά και μόνο ο επαγγελματίας που χορηγεί την προσφορά αυτών.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.e-docs.gr και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.e-docs.gr. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου από τον χρήστη/επισκέπτη πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους και μη εμπορικούς σκοπούς.

Η ιστοσελίδα www.e-docs.gr ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. Σε περίπτωση στην οποία παρουσιασθεί οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την επίσκεψη/χρήση δικτυακών τόπων τρίτων, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί για το πρόβλημα αυτό στις αντίστοιχες σελίδες (websites) και στους διαχειριστές αυτών.Η σελίδα www.e-docs.grσε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Για οποιαδήποτε διαφορά έχει ο χρήστης/επισκέπτηςμε έναν ή περισσότερους προβαλλόμενους και τρίτους συναλλασσόμενους ρητώς απαλλάσσετε την www.e-docs.gr από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία πάσης φύσεως, που τύχουν από τη χρήση της ιστοσελίδας www.e-docs.gr.

Η επίσκεψη του δικτυακού τόπου www.e-docs.grπροϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
To παρόν περιγράφει την πολιτική του διαδικτυακού τόπου www.e-docs.gr σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους επισκέπτες/χρήστες/ιδιοκτήτες των καταχωρήσεων των σελίδων της.
Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται και αποθηκεύονται στο www.e-docs.gr διέπονται εξ'ολοκλήρου από τους κανόνες Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όλα τα προσωπικά στοιχεία που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του ιστοτόπου www.e-docs.gr , ανήκουν αποκλειστικά στον ιστότοπο και διαφυλάσσονται για πιθανή μελλοντική, μη εμπορική και μη κερδοσκοπική, χρήση.

1. Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων
Κατά την επίσκεψη σας στον διαδικτυακό τόπου www.e-docs.gr, κατά εγγραφή και την χρήση των υπηρεσιών της είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε τα στοιχεία σας (όνομα, επίθετο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικών μηνυμάτων, κτλ), προκειμένου να σας παρέχουμε τις αντίστοιχες υπηρεσίες (προσφορές, ενημερωτικά newsletters, κτλ) για την ομαλή και ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης και Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων αποδέχεστε τη συλλογή των παραπάνω στοιχείων.

Απλός Χρήστης:
Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αναγράφει ο χρήστης κατά την εγγραφή στον διαδικτυακό τόπο www.e-docs.grαποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων της ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση δεν δημοσιεύονται, αναπαράγονται ή γνωστοποιούνται σε τρίτους. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης και Πολιτικής Πνευματικών Δεδομένων, ο χρήστης αποδέχεται τη διατήρηση των προσωπικών του στοιχείων καθώς και την ενεργοποίηση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.e-docs.gr(προσφορές, ενημερωτικά newsletter, κτλ), ενώ ταυτόχρονα διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τις υπηρεσίες αυτές. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη διατηρούνται από την ιστοσελίδα www.e-docs.grγια το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στον ιστότοπο, ενώ διαγράφονται αυτόματα είτε με τη διαγραφή του χρήστη είτε με οποιοδήποτε τρόπο λήξης της συναλλακτικής σχέσης με τον διαδικτυακό τόπο www.e-docs.gr. Η διατήρηση των στοιχείων του χρήστη αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην ορθή χρήση του διαδικτυακού τόπου και την υποστήριξη του χρήστη από τους διαχειριστές αυτού.

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δεν κοινοποιούνται/γνωστοποιούνται σε τρίτους και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των Ν. 2472/97 και Ν. 3471/06 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Ιδιοκτήτης καταχώρησης:
Τα προσωπικά δεδομένα/πληροφορίες/στοιχεία/άρθρα/κτλ τα οποίαδημοσιεύονται και αναγράφονται στον διαδικτυακό τόπο www.e-docs.grέχουν παραχωρηθεί από τους ιδιοκτήτες των καταχωρήσεων, οι οποίοι συμφωνούν με τους Όρους Χρήσης και Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου με σκοπό τη διευκόλυνση του χρήστη/επισκέπτη ο οποίος πραγματοποιεί αναζήτηση του αντίστοιχου εξειδικευμένου προσώπου. Ο ιδιοκτήτης της καταχώρησης, έχοντας παραχωρήσει τα στοιχεία του, αποδέχεται την αποθήκευση αυτών τόσο στην ιστοσελίδα www.e-docs.grόσο και στη βάση δεδομένων που διαχειρίζονται οι διαχειριστές του ιστιοτόπου. Οι βάσεις δεδομένων αυτές αποσκοπούν στην ομαλότερη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου και γνωστοποιούνται στους χρήστες/επισκέπτες μόνο δια μέσω αυτού.

Η εγγραφή του ιδιοκτήτη καταχώρησης ενεργοποιεί αντίστοιχα τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.e-docs.gr (προσφορές, ενημερωτικά newsletter, κτλ). Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της καταχώρησης επιθυμεί τη διαγραφή αυτής, έχει το δικαίωμα να την αποσύρει (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που έλαβε κατά την εγγραφή) ή να ζητήσει γραπτώς από τους διαχειριστές τη διαγραφή της. Τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη της καταχώρησης διατηρούνται από την ιστοσελίδα www.e-docs.gr για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκείνος/η είναι εγγεγραμμένος/η στον ιστότοπο, ενώ διαγράφονται αυτόματα είτε με τη διαγραφή του είτε με οποιοδήποτε τρόπο λήξης της συναλλακτικής σχέσης με τον διαδικτυακό τόπο www.e-docs.gr. Η δημοσίευση και γνωστοποίηση των στοιχείων του ιδιοκτήτη της καταχώρησης αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην ορθή χρήση του διαδικτυακού τόπου και την υποστήριξη του χρήστη από τους διαχειριστές αυτού.

Στοιχεία των αρχείων δύναται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης/επισκέπτηςδιατηρεί τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι διατάξεις των Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/06 για τα προσωπικά δεδομένα.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις εγγεγραμμένων μελών:
- Υποβολή Πληροφοριών: εάν πραγματοποιήσετε εγγραφή στον ιστότοπο www.e-docs.grκαλείσθε να αναγράψετε τα πραγματικά σας στοιχεία. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη ενώ θεωρείστε προσωπικά υπεύθυνοι για την εξακρίβωση της καταλληλότητας των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτόν.
- Εφόσον θεωρείτε πως χρειάζεστε επείγουσα ιατρική βοήθεια, καλέστε άμεσα τον προσωπικό σας ιατρό ή την άμεση ιατρική βοήθεια (166)
- Τα εγγεγραμένα μέλη διατηρούν το δικαιώμα να διαγράψουν το προφίλ ή/και την καταχώρησή τους, διαγράφοντας με αυτό τον τρόπο και όλα τα προσωπικά τους δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων, οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμούν.

Παραβίαση Όρων Χρήσης:
Οι επισκέπτες/χρήστες καθώς και οι ιδιοκτήτες των καταχωρήσεων αποδέχονται πως οι ακόλουθες ενέργειες αποτελούν παραβίαση των Όρων Χρήσης:
- Αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταπώληση και οποιαδήποτε μορφή ανακατασκευής του υλικού του έχει δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο www.e-docs.gr.Εξαίρεση αποτελεί για τους ιδιοκτήτες των καταχωρήσεων, οι οποίοι επιθυμούν να αναδημοσιεύσουν οι ίδιοι τα προσωπικά τους στοιχεία και μόνο.
- Η καταχώρηση υλικού που καταπατά δικαιώματα τρίτων, περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ατομικά δικαιώματα ή δικαιώματα δημοσίευσης.
- Η καταχώρηση ψευδών στοιχείων (πλαστογραφία).
- Η καταχώρηση διαφημίσεων ή ενέργειες που αποσκοπούν στην προσέλκυση πελατών.
- Η συλλογή πληροφοριών, δεδομένων, ηλεκτρονικών διευθύνσεων και λοιπών στοιχείων δίχως τη γραπτή συναίνεση του ιδιοκτήτη της καταχώρησης.
- Η καταχώρηση των ίδιων στοιχείων πολλαπλές φορές (spamming).
- Η καταχώρηση παράνομου υλικού, δυσφημιστικού, καταχρηστικού, απειλητικού, ενοχλητικού, δόλιου και προσβλητικού για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
- Η καταχώρηση φωτογραφιών με προσβλητικό, σεξιστικό, υβριστικό ή δυσφημιστικό χαρακτήρα.

Οι διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου www.e-docs.gr, σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης/ιδιοκτήτης καταχώρησης καταπατούν τους Όρους Χρήσης και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων, διατηρούν το δικαιώμα:
- Να απομακρύνουν/διαγράψουν οποιοδήποτε εγγεγραμένο ή και μη μέλος από τον διαδικτυακό τόπο καταπατά τους Όρους Χρήσης και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων και να διακόψουν την πρόσβαση αυτών στην ιστοσελίδα για περιορισμένο ή μη χρονικό διάστημα.
- Να απομακρύνουν/διαγράψουν οποιαδήποτε καταχώρηση η οποία καταπατά τους Όρους Χρήσης και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων.
- Να καταγράψουν και να αποθηκεύσουν οποιαδήποτε επικοινωνία των χρηστών/επισκεπτών/ιδιοκτητών καταχωρήσεων (email).
- Να διερευνήσουν οποιαδήποτε καταγγελία για περιστατικό το οποίο δεν συμμορφώνεται στους Όρους Χρήσης.
Ο διαδικτυακός τόπος www.e-docs.grδεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση προς τους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας ή σε κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τη σωστή ή μη πραγματοποίηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων.

2. Χρήση cookies
Για την ορθή και ομαλότερη λειτουργία της ιστοσελίδας www.e-docs.grκαθώς και για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών, γίνεται χρήση cookies. Τα αρχεία cookies(αρχεία με πληροφορίες) αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη, όταν εκείνοι επισκέπτονται τον ιστότοπο. Η αποθήκευση αυτή αποσκοπεί στην απομνημόνευση των προτιμήσεων και ενεργειών του χρήστη/επισκέπτη για ένα χρονικό διάστημα με σκοπό την εξατομίκευση, ανάλυση και παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών που επιθυμεί ο χρήστης/επισκέπτης. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στον υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη. Με τη χρήση cookies, ο χρήστης/επισκέπτης αποφεύγει την επαναλαμβανόμενη καταχώρηση των προτιμήσεων, ενεργειών του, της τοποθεσίας του, κτλ. Πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία αφορά cookies διατηρούν αποκλειστικά και μόνο οι διαχειριστές του διαδικτυακού ιστότοπου www.e-docs.gr.

Ο χρήστης/επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει και να διαγράφει τα cookies εάν το επιθυμεί.Με την περιήγηση στον ιστότοπο www.e-docs.gr, ο χρήστης συμφωνεί με τη χρήση cookies σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.