ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΘΡΑ

ΩτοσκλήρυνσηΜία από τις συχνές αιτίες βαρηκοΐας είναι η ωτοσκλήρυνση. Ωτοσκλήρυνση είναι η παθολογική δημιουργία νέου οστού σε ορισμένα τμήματα του μέσου ή και του έσω αυτιού, προκαλώντας αγκύλωση του αναβολέα και συνεπώς διαταραχή της ακοής. Εμφανίζεται συνήθως στην ηλικία 18 έως 30 ετών. Σπανιότερα μπορεί να εκδηλωθεί πριν από τα 10 χρόνια ή μετά τα 50.

 
Αίτια
Περίπου το 60% των ασθενών με ωτοσκλήρυνση αναφέρουν θετικό οικογενειακό ιστορικό.
Επίσης φαίνεται να συνδέεται αιτιολογικά με μια τοπική προσβολή της περιοχής από τον ιό της ιλαράς Και τέλος μια αμφισβητήσιμη θεωρία αναφέρει ότι η εγκυμοσύνη επιδρά / ενεργοποιεί τους μηχανισμούς δημιουργίας της ωτοσκλήρυνσης.

Τρόπος προσβολής
Η ωτοσκλήρυνση μπορεί να προσβάλει τόσο τον αναβολέα (ωτοσκλήρυνση του αναβολέα) όσο και το έσω ούς προσβάλοντας τον κοχλία (κοχλιακή ωτοσκλήρυνση) .

Συμπτώματα
Οι ασθενείς με ωτοσκλήρυνση έρχονται στον γιατρό, καθώς προοδευτικά η ακοή τους μειώνεται η οποία αρχίζει περίπου στα 20-25 χρόνια και συνήθως συμβαίνει και στα δύο αυτιά. Το παράδοξο είναι ότι όταν βρίσκεται σε περιβάλλον με πολύ θόρυβο το πρόβλημα της ακοής του γίνεται μικρότερο, διότι τότε όλοι μιλούν πιο δυνατά. Έτσι αυτός ακούει τους συνομιλητές του και ταυτόχρονα δεν ενοχλείται από τον θόρυβο.
Συχνά εκτός από τη μειωμένη ακοή συνυπάρχουν βουητά μικρής ή μεγάλης έντασης. Σπανίως μπορούν να παρουσιαστούν ζαλάδες μικρού ή μεγάλου βαθμού ή ακόμη και πραγματικός ίλιγγος.

Διάγνωση
Η προσεκτική εξέταση των αυτιών με Ωτομικροσκόπηση, ο Ακοολογικός έλεγχος, δηλαδη η μέτρηση της ακοής, η Τυμπανογραφία, η μέτρηση του Αντανακλαστικού του αναβολέως, μπορεί να δώσει επαρκεί στοιχεία στον Ωτορινολαρυγγολόγο και να θέσει την διάγνωση της Ωτοσκλήρυνσης.

Θεραπεία
Η θεραπεία έχει σκοπό να βοηθήσει να ξαναβρεί ο ασθενής την ακοή του και να απαλλαγεί από τα βουητά εφόσον υπάρχουν.
Το είδος της θεραπείας εξαρτάται από την ηλικία του, τον βαθμό της βαρηκοΐας, το είδος της βαρηκοΐας και από το γεγονός αν πάσχουν και τα δύο αυτιά ή μόνο το ένα. Εάν η ωτοσκλήρυνση περιορίζεται μόνο στην περιοχή που βρίσκεται ο αναβολέας τότε η καλύτερη θεραπεία είναι η εγχείρηση. Ανάλογα την περίπτωση μπορεί να γίνει Αναβολοτομή ή Αναβολεκτομή.

Τα αποτελέσματα της επιτυχημένης εγχείρησης είναι εντυπωσιακά και ο ασθενής ξαναβρίσκει την ακοή του στο αυτί που έγινε η εγχείρηση και τις περισσότερες φορές απαλλάσσεται και από τα βουητά.

Δεν είναι όμως όλοι οι ασθενείς καλοί υποψήφιοι για εγχείρηση και η λύση για τις περιπτώσεις αυτές είναι το ακουστικό βαρηκοΐας. Εάν το ακουστικό επιλεγεί και ρυθμιστεί κατάλληλα μετά από συνεργασία γιατρού, τεχνικού και ασθενούς τότε έχει εξ ίσου καλά αποτελέσματα με την εγχείρηση.


Ταβερναράκης Ιωάννης

ΩΡΛ


Tags:

ωτοσκλήρυνση  βαρηκοΐα  τυμπανογραφία  συμπτώματα  θεραπεία  ζαλάδες