Ειδικότητα

Γαστρεντερολόγος Ηπατολόγος

Διεύθυνση

Μητροπόλεως 82, Θεσ/νίκη

Τηλέφωνο

2310.278.838


Κινητό

---

Ιστοσελίδα

---

Email

---


555
1
1
Δεν έχουν καταχωρηθεί άρθρα.
Δεν έχουν καταχωρηθεί συνεντεύξεις.
Δεν έχουν καταχωρηθεί συνεργασίες.