Ειδικότητα

Καρδιοχειρουργός

Διεύθυνση

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 115, Αθήνα

Τηλέφωνο

---

Κινητό

6947.42.95.59

Ιστοσελίδα

daliakopoulos.com

Email

stavros@daliakopoulos.com


Κινητό

6947.42.95.59

Ιστοσελίδα

daliakopoulos.com

Email

stavros@daliakopoulos.com


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ:

06.05.2011: Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας: Χειρουργική Θώρακος, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
21.02.2010: Απόκτηση Τίτλου Eιδικότητας: Επειγοντολογία, Nordrhein -Westfalen, Deutschland, Facharzt für Notfall Medizin – German Board Exams
10.2010: Διδακτορική Διατριβή (Dr.med) «Früh und Langzeitergebnisse von Patienten nach chirurgischer Behandlung von Aorta Ascendens Aneurysmen und Aortendissektion Typ A nach Stanford», Uni. Bochum, Deutschland
06.2009: Ph.D. Thesis. «Τα αίτια, ο ρόλος, η επίπτωση και η συμβολή της οξείας έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας ενηλίκων ασθενών, μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις στην πρώιμη και όψιμη καρδιαγγειακή θνησιμότητα.», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάς
23.05.2009: Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας: Καρδιοχειρουργική, Uni. Münster, Deutschland: Facharzt für Herzchirurgie – German Board Exams – Cardiac Surgery
2007 – 2009: Ειδικευόμενος Χειρουργικής Καρδιάς και Θώρακα, Bad Oeynhausen, Ruhr Uni. Bochum, Deutschland
2004 – 2007: Ειδικευόμενος Χειρουργικής Καρδιάς και Θώρακα, Herzzentrum Wuppertal, Uni. Witten – Herdecke, Deutschland
2002 – 2004: Ειδικευόμενος στην Ά Χειρουργική Κλινική του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
09.1994 – 07.2000: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάς. Τμήμα Επιστημών Υγείας, Ιατρική. Βαθμός πτυχίου: Πολύ Καλά.


ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ:

01.11.2017 – Δντης Θωρακοχειρουργικής Κλινικής 417 ΝΙΜΤΣ, Αθήνα, Ελλάς
01.01.2013 – 01.03.2016: Καρδιοχειρουργός, 401 ΓΣΝΑ, Αθήνα, Ελλάς
01.01.2013 – : Καρδιοχειρουργός, Εξωτερικός συνεργάτης IASO General Hospital (Metropolitan General), Αθήνα, Ελλάς
01.04.2011 – 31.12.2012: Καρδιοχειρουργός, Θωρακοχειρουργική Κλινική 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Ελλάς.
01.10.2010 – 31.03.2011: Καρδιοχειρουργός, Τμήμα Καρδιακής Ανεπάρκειας & Μηχανικής Υποστήριξης της Καρδιακής λειτουργίας, Evangelisches & Johanniter Hospital, Duisburg, Deutschland
01.10.2009 – 30.09.2010: Καρδιοχειρουργός, Τμήμα Καρδιακής Ανεπάρκειας& Μηχανικής Υποστήριξης της Καρδιακής λειτουργίας, International Cardiovascular Center Rhein – Ruhr, Essen, Deutschland
23.05.2009 – 30.09.2009: Καρδιοχειρουργός, Τμήμα Μεταμοσχεύσεων / Καρδιακής Ανεπάρκειας & Μηχανικής Υποστήριξης της Καρδιακής λειτουργίας, Bad Oeynhausen, Ruhr Uni. Bochum, Deutschland


ΜΕΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ:

European Society of Thoracic Surgeons (ESTS). Από 17.05.2005
International Society for Minimal Invasive Cardiothoracic Surgery (ISMICS). Από 20.02.2007
Deutsche Gesellschaft für Thorax – Herz – und Gefäßchirurgie (DGTHG). Από 07.2007
European Association for Cardiothoracic Surgery (EACTS). Since 09.2006
Michael E. DeBakey International Surgical Society, Houston, Texas, USA. Από 05. 2008
Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN). Από 03.2009

Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (by-pass)
Η επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης είναι μία από τις συνήθεις επεμβάσεις καρδιάς.

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική Καρδιακών Παθήσεων
Οι καρδιακές παθήσεις αντιμετωπίζονται στο σύνολό τους.

Παθήσεις Αορτής
Οι παθήσεις της αορτής αντιμετωπίζονται στο σύνολό τους.

Καρδιακή Ανεπάρκεια
Η Καρδιακή Ανεπάρκεια αντιμετωπίζεται στο σύνολό της.

Δεν έχουν καταχωρηθεί σεμινάρια.
Δεν έχουν καταχωρηθεί άρθρα.
Δεν έχουν καταχωρηθεί συνεντεύξεις.