Ειδικότητα

Γενικός Χειρουργός Μαστολόγος

Διεύθυνση

Ελ. Βενιζέλου 25, Νέα Σμύρνη

Τηλέφωνο

210.93.24.602

Κινητό

6973.38.21.61

Ιστοσελίδα

delastik.blogspot.com

Email

kdelastik@gmail.com


Κινητό

6973.38.21.61

Ιστοσελίδα

delastik.blogspot.com

Email

kdelastik@gmail.com


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

1982-1985 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 3 ο Λύκειο Καλλιθέας, Αθήνα
1986-1993 Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:

Σεπτέμβριο 1993 – Δεκέμβριο 1993: Μέλος του ιατρικού συλλόγου Πειραιά
Φεβρουάριο 1994 – Ιούνιο 1995: Μέλος του ιατρικού συλλόγου Λακωνίας
Από τον Ιούλιο 1995: Μέλος του ιατρικού συλλόγου Αθηνών
Φεβρουάριο 1998 – Φεβρουάριο 1999: Μέλος του General Medical Council, UK
Από το 1999: Μέλος του European Association of Endoscopic Surgery (EAES)
Από το 2005: Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής & άλλων Επεμβατικών Τεχνικών
Από τον Απρίλιο 2005: Μέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού.

ΑΔΕΙΕΣ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ:

20 Αυγούστου 1993: Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος, Διεύθυνση Υγιεινής, Νομαρχίας Πειραιά
19 Μαρτίου 2002: Τίτλος της Ιατρικής Ειδικότητας της Χειρουργικής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

Ιανουάριο 1994 - Ιούνιο 1995: Εκπλήρωση υποχρεωτικής θητείας υπαίθρου ως Αγροτικός Ιατρός στο Κέντρο Υγείας Καστορίου, Λακωνία. Τρίμηνη παραμονή ως εφημερεύουσα ιατρός στο χειρουργικό τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης.
Ιούνιο1995 - Νοέμβριο 2001: Ειδικευόμενη στη Γενική Χειρουργική στην Α' Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, Λαϊκό Νοσοκομείο.
Αύγουστο 1998 - Νοέμβριο 1998: Eκπαιδευτική άσκηση στη Γενική και Αγγειακή Χειρουργική στο Broomfield Hospital, στα πλαίσια της ειδικότητάς μου στη Χειρουργική, Chelmsford Essex UK.
Ιούνιο 1999 - Οκτώβριο 2001: Εκπαιδευτική άσκηση στην ενδοσκόπηση ανώτερου και κατώτερου πεπτικού, στην Ενδοσκοπική Μονάδα της Α' Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Λαϊκό Νοσοκομείο, στα πλαίσια της ειδικότητας μου στη Χειρουργική.
Ιούλιο 2000 - Δεκέμβριο 2000: Εκπαιδευτική άσκηση στη Γυναικολογία, στην Γυναικολογική Κλινική του Λαϊκού Νοσοκομείου, στα πλαίσια της ειδικότητας μου στη Χειρουργική.
Ιανουάριο 2000 - Ιούνιο 2000: Εκπαιδευτική άσκηση στη Αγγειoxειρουργική, στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, Λαϊκό Νοσοκομείο, στα πλαίσια της ειδικότητάς μου στη Χειρουργική.
Οκτώβριο 2002 - Ιανουάριο 2004: Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος Χειρουργικού Τομέα, του ιδιωτικού θεραπευτηρίου «Γενική Κλινική Καλλιθέας», πραγματοποίησα και συμμετείχα σε μεγάλο αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων, ανοικτών και λαπαροσκοπικών.
Οκτώβριο 2002 - Νοέμβριο 2004: Εφημερεύουσα χειρουργός του ιδιωτικού θεραπευτηρίου «Ευρωκλινική».
Από τον Οκτώβριο 2002: Εξωτερική Συνεργάτης των ιδιωτικών θεραπευτηρίων Αθηνών: Metropolitan, Αθηναϊκή Κλινική, Λευκός Σταυρός, Κυανούς Σταυρός, Ιασώ General, Μητέρα, Λευκός Σταυρός Πειραιά, στις οποίες συμμετέχω και πραγματοποιώ αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων.
Από το Νοέμβριο 2004: Επιμελήτρια Χειρουργός του ιδιωτικού θεραπευτηρίου «Ευρωκλινική Αθηνών».

Συμμετέχω και πραγματοποιώ μεγάλο αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων ανοικτών, λαπαροσκοπικών και από το 2008 ρομποτικών με το σύστημα da Vinci.

Παθήσεις Μαστού

- Κλινική εξέταση στο Ιατρείο
- Προληπτικός έλεγχος μαστού
- Υπερηχογράφημα μαστών
- Λήψη εκκριμάτων θηλής
- Γυναικομαστία
- Εκτίμηση μαστογραφικών, υπερηχογραφικών και ψηλαφητικών ευρημάτων
- Πλήρης μαστολογικός έλεγχος – έγκαιρη διάγνωση
- Παρακέντηση – αφαίρεση ογκιδίων
- Εκπαίδευση στην αυτοεξέταση μαστού
- Παρακολούθηση ασθενών με όγκους μαστου
- Καλοήθεις παθήσεις μαστού & παρακολούθηση
- Κακοήθεις παθήσεις μαστού & προγραμματισμός θεραπείας
- Ογκολογία μαστού & χημειοθεραπεία
- Μαστεκτομή - Λεμφαδενεκτομή
- Βιοψία φρουρού λεμφαδένα.

Α. στην Ελλάδα

1. Ημερίδα κηλών του κοιλιακού τοιχώματος. Ελληνική Χειρουργική Εταιρία, Αθήνα 1999.
2. 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Γαστρεντερική Κινητικότητα. Γενική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Κρήτης, Γαστρεντερική Κλινική Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, 9-11 Δεκεμβρίου 1999.
3. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα της 14ης σειράς Γενικής Χειρουργικής της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας, Αθήνα 1999.
4. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα της 15ης σειράς Γενικής Χειρουργικής της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας, Αθήνα 2000.
5. 1η Διεθνής Ημερίδα και Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Γαστρεντερολογίας, Ευρωκλινική Αθηνών, Μάρτιος 2001.
6. Advance Trauma Life Support (ATLS) Student Course. Committee on trauma, American College of Surgeons, Α΄ Προπαδευτκή Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 11-12 Μαϊου 2001.
7. Σεμινάριο Βασικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής. Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής, Αθήνα 16 -18 Μαΐου 2001.
8. Εκπαίδευση στις Διαγνωστικές & Επεμβατικές Ενδοσκοπήσεις Ανωτέρου και Κατωτέρου Πεπτικού στην Ενδοσκοπική Μονάδα της Α΄Χειρουργικής Κλινικής του Λαϊκού Νοσοκομείου από τον Ιούνιο 1999 έως τον Σεπτέμβριο 2001.
9. Εκπαίδευση επί εξάμηνο στην Αγγειοχειρουργική, στην Α΄Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα 1-1-2000 έως 31-6-2000.
10. Τρίμηνη Εκπαίδευση στο Ιατρείο Μαστού της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Λαϊκό Νοσοκομείο, από 24-4-2000 έως 25-7-2000 με ενεργό συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του Ιατρείου Μαστού.
11. Εκπαίδευση στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική, καθ' όλη τη διάρκεια της ειδικότητας στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, Λαϊκό Νοσοκομείο, από 16-6-1995 έως 6-11-2001.
12. Εξάμηνη Εκπαίδευση στην Γυναικολογία, στη Γυναικολογική Κλινική του Λαϊκού Νοσοκομείου, Αθήνα 1-7-2000 έως 30-12-2000.
13. 6η Ετήσια Διεθνής Ημερίδα και Μετεκπαιδευτικό Μάθημα: Καρκίνος του Μαστού. Αρχές ελέγχου, διάγνωσης & θεραπείας. Μονάδα Μαστού της Β΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σεπτέμβριος 2002.
14. Επιστημονική ημερίδα από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρία Μαστού: Εξελίξεις στην αντιμετώπιση του πρώιμου καρκίνου του μαστού, Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2005.
15. 8η ετήσια ημερίδα και μετεκπαιδευτικό μάθημα από τη Μονάδα Μαστού της Β΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα Καρκίνος Μαστού. Εξελίξεις αλλαγές και προβληματισμοί στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση, Αθήνα 22 Οκτωβρίου 2005.
16. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εuropean Association for Endoscopic Surgery. Course and laboratopy session in Laparoscopic Bariatric Surgery, 1st Department of Propedeutic Surgery, University of Athens, 29-31 March and 5-7 July 2006.
17. Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας Μαστού, Αθήνα 1 Ιουλίου 2006.
18. Μονάδα Μαστού της Β΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 9η ετήσια ημερίδα και μετεκπαιδευτικό μάθημα, Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2006.
19. Επιστημονική ημερίδα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας Μαστού, Αθήνα - Λαγονήσι, 1 Ιουλίου 2007.
20. Mονάδα Μαστού της Β΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 11η ετήσια ημερίδα και μετεκπαιδευτικό μάθημα: Καρκίνος του Μαστού. Προβληματισμοί στην Αντιμετώπιση της πρώιμης νόσου, Αμφιθέατρο του νοσοκομείου ΝΙΜΙΤΣ, Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2008.
21. Ελληνική Χειρουργική Εταιρία Μαστού, 1η σειρά μετεκπαιδευτικών μαθημάτων για τις παθήσεις του μαστού. Αθήνα, εκπαιδευτική περίοδος 2007-2008. Μετά το πέρας των μαθημάτων και ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις, έτυχα υποτροφίας από την εταιρεία.

Β. στο Εξωτερικό

1. Course and laboratory session in Laparoscopic Colonic Surgery. Laparoscopic Training Center IRCAD, Strasburg, France. Under the auspices of European Association for Endoscopic Surgery (E.A.E.S.), 11-12 May 2000.
2. Advanced Course in Laparoscopic Surgery of Institute of Laparoscopic Surgery (I.L.S.) - Bordeaux, France : “Laparoscopic hernia repair surgery - Extraperitoneal spaces surgery” 18-20 September, 2000.
3. E.A.E.S. course and laboratory session in Laparoscopic Upper GI Procedures - University of Pecs. Pecs Hungary, 3-4 November, 2002.
4. E.A.E.S. course in Laparoscopic Gastrointestinal Surgery-Ninewells Hospital and Medical School, Surgical Skills Unit, Dundee U.K, 7-11 July, 2003.
5. Oncology Network Europe: Challenging cases in Breast Cancer. Barcelona, 19 November, 2005.
6. European Institute of Oncology. Breast Cancer: Oncologic and Reconstructive Surgery. Interactive course with live surgery. Milan 19-21 June, 2006.
7. IRCAD - EITS. da Vinci Surgical System Off-Site Training Program for a Console Surgeon. Strasbourg, France 29-30 July, 2008.

Έχω συμμετάσχει σε πολλά Επιστημονικά Συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σε αρκετά μάλιστα από αυτά, συμμετέχω με ανακοινώσεις. Επίσης έχω συμμετάσχει στην συγγραφή Επιστημονικών βιβλίων και έχω ανακοινώσεις σε Ιατρικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Δεν έχουν καταχωρηθεί άρθρα.
Δεν έχουν καταχωρηθεί συνεντεύξεις.