Ειδικότητα

Παθολόγος Ογκολόγος

Διεύθυνση

Κολοκοτρώνη 49, Πάτρα

Τηλέφωνο

2610.621.556

Email

kalofonos@upatras.gr


Κινητό

---

Ιστοσελίδα

---

Email

kalofonos@upatras.gr


Καλόφωνος Χαράλαμπος
Παθολόγος - Ογκολόγος


Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Κλινική ανάπτυξη νέων αντινεοπλασματικών παραγόντων, στο πλαίσιο της εξατομικευμένης θεραπευτικής προσέγγισης των ασθενών καθώς και στη βασική έρευνα με μεθόδους μοριακής ογκολογίας για την ανεύρεση – τεκμηρίωση προβλεπτικών και προγνωστικών παραγόντων σε ασθενείς με καρκίνο. Επίσης, συμμετοχή σε κλινικές μελέτες Φάσης II, III και IV για διερεύνηση της αποτελεσματικότητας αλλά και ανεύρεση ανεπιθύμητων ενεργειών των υπό ανάπτυξη φαρμάκων. Διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο, καθώς και βελτίωση της ψυχολογικής λειτουργικότητας των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους. Τέλος, βελτίωση των μεθόδων στην Ιατρική εκπαίδευση και στην αγωγή για την προαγωγή της υγείας.


Χαράλαμπος Π. Καλόφωνος, Παθολόγος- Ογκολόγος, Καθηγητής Παθολογίας- Ογκολογίας του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών. Απόκτηση πτυχίου Ιατρικής (1977) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ειδικότητας Παθολογίας (1985) στην Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική της Πάτρας, και εκπαίδευση στην Ογκολογία στο Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Hammersmith του Λονδίνου, Royal Postgraduate Medical School (1985-1989). Έκτοτε, υπηρετεί συνεχώς στο Ογκολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών του οποίου είναι επικεφαλής. Μέλος 9 Επιστημονικών Εταιρειών στην Ελλάδα και 7 στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ESMO και ASCO. Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά, ελληνικά και διεθνή. Δημοσιεύσεις πρωτότυπων εργασιών σε διεθνή περιοδικά με κριτές: 281. Βιβλιογραφικές αναφορές δημοσιεύσεων: 4775 (h-factor: 34). Μέλος Επιστημονικών επιτροπών: Ογκολογίας ΚΕΣΥ από 1995-1999 και 2003-2009, Ευρωπαϊκής Σχολής Ογκολογίας για Βαλκάνια και Μ. Ανατολή 1996-2001, Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας 1990-2009 κ.α. Επιστημονικός Συνεργάτης και εισηγητής στον ΕΟΦ για αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων και εγκρίσεις κλινικών μελετών (από το έτος 2000). Πρόεδρος Ογκολογικής Επιτροπής ΠΓΝΠ. Εθνικός εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Λουξεμβούργο για θέματα πρόληψης του καρκίνου και σχεδιασμό δράσεων (2001 και 2002). Εκλεγμένο μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Πατρών 1993-1999. Εκλεγμένος εκπρόσωπος Αχαΐας στον ΠΙΣ 1996-1999. Αντιπρόεδρος στο ΔΣ του Ξενώνα Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» - Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου από το έτος 2003. Μέλος ΔΣ άλλων μη κερδοσκοπικών εταιρειών. Haralabos Kalofonos is a Professor of Medical Oncology and the head of the Division of Oncology as well as the Clinical Oncology and Molecular Oncology Laboratories at the University of Patras, Greece. He received the MD degree in the University of Athens (1977), the boards in Medicine in the University of Patras (1985) and he did his training in Medical Oncology (1985 – 1989) and was awarded the Ph.D. degree (1990) at the Royal Postgraduate Medical School in London, U.K. His research interests focus on clinical and translational research. He is interested particularly in the role of prognostic and predictive factors in patients with cancer as well as in the clinical applications of monoclonal antibodies. He is also involved in research studies for the maintenance of patients’ quality of life after chemotherapy or targeted therapies. He is co-author of more than 250 research papers published in peer review journals and a member of several professional committees including ESMO and ASCO.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

1977: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

1977-1985: Άσκηση Γενικής Ιατρικής και Ειδικότητα Παθολογίας


ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ:

1985-1989: Εκπαίδευση στην Ογκολογία, Royal Postgraduate Medical School,
Hammersmith Hospital, Πανεπιστήμιο Λονδίνου
1990: Απονομή τίτλου Διδάκτορος του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Ph.D.).
Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: “Radiolabelled monoclonal antibodies
for immunoscintigraphy and biodistribution studies”.
1989-1993: Επιμελητής Β, Παθολόγος με εξειδίκευση στην Ογκολογία, Παθολογική
Κλινική Πανεπιστημίου Πάτρας, ΠΓΝΠ, Ρίο.
1993-1999: Λέκτορας Παθολογίας-Ογκολογίας, Ογκολογικό Τμήμα, Παθολογική
Κλινική Πανεπιστημίου Πάτρας, ΠΓΝΠ, Ρίο.
1999- 2004: Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Ογκολογικό Τμήμα,
Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πάτρας, ΠΓΝΠ, Ρίο.
2004-2008: Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας – Ογκολογίας, Ογκολογικό
Τμήμα, Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πάτρας, ΠΓΝΠ, Ρίο.
2008 – σήμερα: Καθηγητής Παθολογίας – Ογκολογίας, Ογκολογικό Τμήμα, Παθολογική
Κλινική Πανεπιστημίου Πάτρας, ΠΓΝΠ, Ρίο

- Διάγνωση νόσου και σχεδιασμός θεραπευτικού σχήματος
- Χημειοθεραπεία-Ορμονοθεραπεία-Βιολογικοί παράγοντες
- Υποστήριξη ασθενούς και οικογένειας
- Γενετική συμβουλή σε συγγενείς ασθενούς με κακοήθεια
- Ανακουφιστική-παρηγορική φροντίδα σε ασθενείς με νόσο τελικού σταδίου
- Συνεργασία με ογκολογικές ερευνητικές ομάδες της Ελλάδας και του εξωτερικού

Τι πρέπει να έχετε μαζί σας:

- Πρακτικό χειρουργείου (εφόσον έχει προηγηθεί επέμβαση)
- Ιστολογική εξέταση (εφόσον υπάρχει)
- Απεικονιστικές εξετάσεις (CT, MRI, PET, Υπέρηχογράφημα κτλ.)
- Τις πιο πρόσφατες αιματολογικές εξετάσεις
- Άλλες εξετάσεις (πχ υπέρηχος καρδιάς και καρδιογράφημα)
- Βιβλιάριο υγείας

Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


Συμμετοχή ως εκπαιδευτής σε Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών: 1. Συμμετοχή ως εκπαιδευτής στο μεταπτυχιακό: «Ιατρική Φυσική και Βιοϊατρική Τεχνολογία» που οργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Ιατρικού Τμήματος του Παν/μίου Πατρών, με το Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Πατρών και το Ε.Μ. Πολυτεχνείο. Το μάθημα που διδάχθηκε: ''Introduction in Oncology'', κατά τα έτη 1994-2000. 2. Στο Φαρμακευτικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Συμμετοχή ως διδάσκων στο μάθημα: «Κλινική Φαρμακευτική Ι», στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (ΜΠΣ) – κατεύθυνση «Μοριακή Φαρμακολογία-Κλινική Φαρμακευτική» κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 καθώς και στο μάθημα Κλινικής Φαρμακευτικής στο Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών τα ακαδημαϊκά έτη 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14. 3. Στο Χημικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών στο ΜΠΣ – «Ιατρική Χημεία» κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2004-05, 2005-06, 2006-07. 4. Στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο ΜΠΣ – «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» - κατεύθυνση «Περιβαλλοντική και θαλάσσια Γεωχημεία» στο μάθημα «Ιατρική Γεωχημεία» κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12.

Δεν έχουν καταχωρηθεί άρθρα.
Δεν έχουν καταχωρηθεί συνεντεύξεις.
Δεν έχουν καταχωρηθεί συνεργασίες.