Ειδικότητα

Παθολόγος Ογκολόγος

Διεύθυνση

Κολοκοτρώνη 49, Πάτρα

Τηλέφωνο

2610.621.556

Email

kalofonos@upatras.gr


Κινητό

---

Ιστοσελίδα

---

Email

kalofonos@upatras.gr


555
1
1
Δεν έχουν καταχωρηθεί άρθρα.
Δεν έχουν καταχωρηθεί συνεντεύξεις.
Δεν έχουν καταχωρηθεί συνεργασίες.