Ειδικότητα

Καρδιοχειρουργός

Διεύθυνση

Διστόμου 5-7, Μαρούσι, 15125

Τηλέφωνο

210.68.62.532

Email

mmkantartzis@hotmail.com


Κινητό

---

Ιστοσελίδα

---

Email

mmkantartzis@hotmail.com


Καθηγητής Δρ. Μιχάλης Ν. Κανταρζής Χειρουργός Θώρακος Καρδιάς και Αγγείων Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών Σπούδασε Ιατρική στο Παρίσι και στη Θεσσαλονίκη. Εκπαιδεύτηκε στη Χειρουργική στη Γερμανία, όπου το 1983 έλαβε τον τίτλο ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής. Διετέλεσε τέσσερα χρόνια Επιμελητής και Αναπληρωτής Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου του Düsseldorf και από το 1989 Επιμελητής της Θωρακοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου του Düsseldorf, αφού έλαβε τον τίτλο ειδικότητας του Χειρουργού Θώρακος Καρδιάς και Αγγείων. Αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Düsseldorf,το 1979, ενώ το 1992 έγινε αποδοχή της Υφηγεσίας του, στη Χειρουργική και το 1997 αναγορεύτηκε σε Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Düsseldorf. Επί 10ετία ήταν εντεταλμένος διδάσκων και εξεταστής προπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Düsseldorf. Έχει εκπαιδευτεί ως υπεύθυνος υγιεινής του Νοσοκομείου, στη χρήσηυπερήχων, καθώς και στην εφαρμοσμένη χρήση των Laser στην Ιατρική. Από το 1995 είναι Διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου, όπου και εκτελεί όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις της καρδιάς (Αορτοστεφανιαία Bypass, Βαλβιδοπλαστικές, Αντικατάσταση βαλβίδων, Επεμβάσεις σε ανευρύσματα ανιούσης αορτής και αορτικού τόξου και σε κατάσταση βαθιάς υποθερμίας). Είναι μέλος πέντε Γερμανικών επιστημονικών εταιρειών και της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Θώρακος Καρδιάς και Αγγείων. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή τριών ιατρικών βιβλίων. Έχει 60 δημοσιεύσεις σε διεθνή Ιατρικά Περιοδικά και 40 ανακοινώσεις σε διεθνή Ιατρικά Συνέδρια. Επίσης, έχει επιμεληθεί και υποστηρίξει 8 διδακτορικές διατριβές και έχει προεδρεύσει σε 6 διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

1997: Αναγόρευση σε Καθηγητή (apl. Professor) του Πανεπιστημίου του Düsseldorf Γερμανίας
1995: Αναγνώριση της ειδικότητας Χειρουργού Θώρακος και Καρδιάς στην Ελλάδα
1995: Τίτλος ειδικότητας Χειρουργού Θώρακος και Καρδιάς (Ιατρικός Σύλλογος Nordrhein Γερμανίας)
1993: Εκπαίδευση ως υπεύθυνος Υγιεινής του Νοσοκομείου
1992: Εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη χρήση των Laser στην Ιατρική
1992: Αποδοχή της υφηγεσίας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Düsseldorf Γερμανίας
1988- 1989: Βοηθός στην Β'Χειρουργική Κλινική -Θωρακο- και Καρδιοχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Düsseldorf Γερμανίας
1986: Γερμανική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
1983: Τίτλος ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής (Ιατρικός Σύλλογος Nordrhein Γερμανίας)
1982-1984: Βοηθός στην Χειρουργική Κλινική του St.Josef-KrankenhausWuppertal, Bergstraße, Πανεπιστήμιο Dusseldorf Γερμανίας
1981: Εκπαίδευση στη χρήση υπερήχων
1979: Διδακτορική διατριβή Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Düsseldorf Γερμανίας
1976-1982: Βοηθός στη Χειρουργική Κλινική II του St.Antonius Kliniken,Marienheim, Wuppertal, Hardtstraße (Πανεπιστήμιο Düsseldorf Γερμανίας)
1976: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
1976: Πτυχίο Ιατρικής Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
1969-1976: Σπουδές Ιατρικής στοΠανεπιστήμιο του Παρισιού και το «Αριστοτέλειο» Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

1995-σήμερα: Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
1995: Διδάσκων στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Εντατικής Θεραπείας της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Düsseldorf Γερμανίας
1992-1993: Εντεταλμένος διδάσκων και εξεταστής προπτυχιακών και «επί πτυχίω» Φοιτητών Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Düsseldorf Γερμανίας
1989: Επιμελητής της Β'Χειρουργικής Κλινικής - Θωρακο- και Καρδιοχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Düsseldorf Γερμανίας
1987-1988: Πρώτος επιμελητής και Αναπληρωτής Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής St. Josef Krankenhaus, Wuppertal, Bergstraße, Πανεπιστήμιο Düsseldorf Γερμανίας
1984-1987: Διδάσκων της Νοσηλευτικής Σχολής του St.Josef Krankenhaus Wuppertal, Bergstraße (Πανεπιστήμιο Düsseldorf Γερμανίας)
1987-1988: Εντεταλμένος διδάσκων και εξεταστής προπτυχιακών Φοιτητών Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Düsseldorf στον χειρουργικό τομέα
1984-1987: Επιμελητής της Χειρουργικής Κλινικής του St.Josef- Krankenhaus, Wuppertal, Bergstraße (Πανεπιστήμιο Düsseldorf Γερμανίας)

ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ:

Μέλος της Γερμανικής Χειρουργικής Εταιρείας (Deutsche Gesellschaft fdr Crirurgie)
Μέλος της Γερμανικής Εταιρείας Χειρουργικής Θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων (DeutscheGesellschaftfurHerz - undGefaβichirurgie)
Μέλος της Γερμανικής Εταιρείας για την Έρευνα της Καρδιάς και του Κυκλοφορικού Συστήματος(Deutsche Gesellschaft fur Herz - und Kreislaufforschung)
Μέλος του Ειδικού Ερευνητικού Τομέα 242 του Πανεπιστημίου Dusseldorf (Καρδιά και Κυκλοφορικό Σύστημα) (Sonderforschungsbereich 242)
Μέλος του Ομίλου Προώθησης της Κλινικής Καρδιαγγειακής Έρευνας (Verein zur Forderung der Klinisch-kardiovaskularen Forschung Ε. V.)
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Θώρακος Καρδιάς και Αγγείων

- Χειρουργική Θώρακα

- Βαλβιδοπάθειες

- Χειρουργός στεφανιαίων αγγείων

- BY PASS

- Καρδιακή ανεπάρκεια

- Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις αποκατάστασης

- Ανευρύσματα αορτής

- CA πνεύμονα

- Ενδοσκοπική

- Θωρακοσκοπική χειρουργικη

ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Συμμετοχή σε Συνέδρια Χειρουργικής Θώρακος Καρδιάς και Αγγείων ως ομιλητής, ως εκπαιδευτής και ως προεδρεύων.

40 ανακοινώσεις και εργασίες έχουν παρουσιαστεί σε επιστημονικά διεθνή και ελληνικά συνέδρια ενώ έχει κληθεί να προεδρεύσει σε 6 επιστημονικές συνεδρίες ή στρογγυλές τράπεζες αυτών

Δεν έχουν καταχωρηθεί άρθρα.