Ειδικότητα

Αγγειοχειρουργός

Διεύθυνση

Ζαμπελίου 26, Ρέθυμνο

Τηλέφωνο

2831.030.705

Κινητό

6973.34.98.55

Ιστοσελίδα

fb.com/532248426953180

Email

fkasfikis@gmail.com


Κινητό

6973.34.98.55

Ιστοσελίδα

fb.com/532248426953180

Email

fkasfikis@gmail.com