Ειδικότητα

Καρδιολόγος

Διεύθυνση

Κουντουριώτου 73, Ρέθυμνο

Τηλέφωνο

2831.029.680

Κινητό

6970.01.91.60

Email

cardio.liodakis@gmail.com


Κινητό

6970.01.91.60

Ιστοσελίδα

---

Email

cardio.liodakis@gmail.com


Λιοδάκης Εμμανουήλ
Καρδιολόγος

Ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον - Εκπαίδευση:

Συγγενείς καρδιοπάθειες - Ηχοκαρδιογραφία ενηλίκων και παίδων - Μαγνητική τομογραφία καρδιάς


Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση:

Cardiac Magnetic Resonance Department, Royal Brompton Hospital
Adult congenital heart disease and pediatric cardiology department, Royal Brompton Hospital
Echocardiography dept, Hammersmith Hospital
Ειδικό Καρδιολογικό Κέντρο Αθλητών & Νέων
Α' Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών)


Ακαδημαϊκοί Τίτλοι:

Διδακτορική διατριβή, Imperial College of London
Level II Accreditation of the Society of Cardiovascular Computed Tomography (Level II)
Level III Accreditation of the Society of Cardiovascular Magnetic Resonance (Level III)
Accreditation for Congenital Heart Disease Echo of the European Society of Cardiology
Accreditation for Adult Echocardiography of European Society of Cardiology

- Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα
- Υπερηχοκαρδιογράφημα / Triplex
- Δοκιμασία κόπωσης, Δοκιμασία ανάκλισης (Tilt Test)
- Holter ρυθμού & Holter πίεσης
- Επεμβατική καρδιολογία (π.χ. στεφανιαιογραφία, βηματοδότηση)
- Έλεγχος: μετεγχειρητική και μετεμφραγματική πορεία ασθενών
- Αρρυθμίες / βαλβιδοπάθειες
- Καρδιακή ανεπάρκεια
- Αθλητικές δραστηριότητες
- Ρύθμιση των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου
(χοληστερίνη, υπέρταση)
- Διαβήτης, παχυσαρκία, διατροφή, κάπνισμα, κ.α.)
- Εγκυμοσύνη / προεγχειρητικός καρδιολογικός έλεγχος
- Καρδιαγγειακός μεταβολισμός / λιποδομική
- Συνταγογράφηση / παραπεμπτικά εξετάσεων
- Παρακέντηση περικαρδιακού υγρού ή πλευριτικού υγρού

Δεν έχουν καταχωρηθεί σεμινάρια.
Δεν έχουν καταχωρηθεί άρθρα.
Δεν έχουν καταχωρηθεί συνεντεύξεις.