Ειδικότητα

Παθολόγος

Διεύθυνση

Πατρών Κλάους 42, Πάτρα

Τηλέφωνο

2610.334.627

Κινητό

6983.61.01.90

Ιστοσελίδα

oikonomouk.gr

Email

info@oikonomouk.gr


Κινητό

6983.61.01.90

Ιστοσελίδα

oikonomouk.gr

Email

info@oikonomouk.gr


Οικονόμου Χαρ. Κωνσταντίνος
Ειδικός Παθολόγος - Στρατιωτικός Ιατρός


Είμαι Στρατιωτικός Ιατρός στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία με τον βαθμό του Επισμηναγού και κατέχω τον τίτλο του Ειδικού Παθολόγου. Η εξειδίκευσή μου στην Αεροπορική και Διαστημική Ιατρική αλλά και η ενασχόλησή μου με την πτήση, με έφερε σε επαφή με μη τυπικές ιατρικές καταστάσεις και διεύρυνε την κρίση μου στην κατανόηση της Ιατρικής Τέχνης.


ΣΠΟΥΔΕΣ

1998-2004: Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Degree - MBBS

2005: Σχολείο Αεροπορικής Ιατρικής, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας Αθήνα, Diploma

2008: Σχολείο Αεροδιαστημικής Ιατρικής, United States Air Force, San Antonio, Brooks City-Base, Texas, Diploma

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2016-σήμερα: Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, 116 Πτέρυγα Μάχης, Υγειονομική Υπηρεσία, Άραξος Αχαΐας, Επισμηναγός, Ειδικός Παθολόγος, Προϊστάμενος Γραφείου Αεροπορικής Ιατρικής

2006-2010: Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, Υγειονομική Υπηρεσία, 117 Πτέρυγα Μάχης, Ανδραβίδα Ηλείας, Προϊστάμενος Υγειονομικής Υπηρεσίας και Γραφείου Αεροπορικής Ιατρικής

2010-2015: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Παθολογική Κλινική, Πάτρα, Ειδικευόμενος Παθολόγος

ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2004: Σχολείο Εκπαίδευσης Μονίμων Αξιωματικών Υγειονομικού, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα, Ελλάδα, Διάρκεια: 1 έτος, εντός του οποίου περιλαμβάνονταν και τα επόμενα τέσσερα σχολεία

2005: Advanced Trauma Life Support – ATLS, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα, Ελλάδα, Διάρκεια: 3 ημέρες

2005: Basic and Advanced Cardiac Life Support – ACLS, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα, Ελλάδα, Διάρκεια: 3 ημέρες

2005: Basic and Advanced Life Support – ALS, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα, Ελλάδα, Διάρκεια: 3 ημέρες

2005: Σχολείο Εκπαιδευτών Εδάφους (ΣΕΕ), 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα, Ελλάδα. Σκοπός του σχολείου ήταν να διδάξει την διαδικασία ημιουργίας διάλεξης σε γνωστό και άγνωστο αντικείμενο και την παρουσίασή της σε κοινό. Διάρκεια: 5 ημέρες

2007: Human Factors Analysis and Classifcation System (HFACS) – Human Factors Intervention Matrix. 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα, Ελλάδα. Σκοπός του σχολείου ήταν να διδάξει, αφενός μεν τον τρόπο με τον οποίο ο Ανθρώπινος Παράγοντας οδηγεί σε ατυχήματα (πάσης φύσεως - αλλά ιδιαίτερα αεροπορικών) καθώς και την συγκεκριμένη μεθοδολογία (HFACS) με την οποία αναδεικνύεται το Ανθρώπινο Λάθος και ακολούθως τους τρόπους πρόληψής του. Διάρκεια: 2 ημέρες

2008: Global Medicine Course. United States Air Force, School of Aerospace Medicine. Brooks City Base, Texas, USA. Το σχολείο παρείχε πληροφορίες για τροπικά νοσήματα, τρόπους μετάδοσης, την πρόληψη και την θεραπεία. Διάρκεια: 10 ημέρες

2008: Night Vision Google Instructor Course. United States Air Force, School of Aerospace Medicine. Brooks City Base, Texas. Το σχολείο παρείχε βασικές και προχωρημένες γνώσεις για την νυκτερινή όραση, την δημιουργία γυαλιών νυκτερινής όρασης, την χρησιμότητα, τον τρόπο χρήσης και τον τρόπο προσαρμογής του ανθρώπινου οφθαλμού σε αυτές τις συσκευές, έτσι ώστε να καταστεί ο εκπαιδευόμενος, Εκπαιδευτής. Διάρκεια: 5 ημέρες

2008: Hyperbaric Care Training Course. United States Air Force, School of Aerospace Medicine, Brooks City Base, Texas, USA. Το σχολείο παρείχε βασικές γνώσεις Υπερβαρικής Ιατρικής, τις κύριες ενδείξεις, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και την τεχνική διενέργεια αυτών. Διάρκεια: 5 ημέρες

2008: Aircraft mishap investigation and prevention course. USAF School of Aerospace Medicine, Brooks City Base, Texas, USA. Το σχολείο απευθύνονταν σε ιατρούς της Πολεμικής Αεροπορίας (κυρίως Ιπτάμενους Ιατρούς) που είναι εξουσιοδοτημένοι στην διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων και την πρόληψη αυτών, με σκοπό να τους προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις. Αφορούσε αντικείμενα όπως: περισυλλογή νεκρών – τραυματιών διατηρώντας αναλλοίωτα τα πιθανά στοιχειά που στοιχειοθετούν αιτία ατυχήματος, εξακρίβωση πιθανών ιατρικών αιτιών ατυχήματος, ανάλυση του ατυχήματος σύμφωνα με το πρότυπο HFACS και την πρόληψη. Διάρκεια: 10 ημέρες

2008: Military Fatigue Countermeasures Course. USAF School of Aerospace Medicine, Brooks City Base, Texas, USA. Το σχολείο παρείχε πληροφορίες για τα αίτια της κόπωσης σε αεροπορικό περιβάλλον τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και σε εμπόλεμη κατάσταση, την πρόληψη και την θεραπεία, συμπεριλαμβάνοντας και την έννοια του Burn Out. Διάρκεια: 2 ημέρες

2008: 79th Annual Scientifc Meeting of Aerospace Medicine Association. Boston, Massachusetts, USA. Διάρκεια: 4 ημέρες

2009: 80th Annual Scientifc Meeting of Aerospace Medicine Association. Los Angeles, California, USA. Διάρκεια: 4 ημέρες

- Πλήρες παθολογικό Check up σε άνδρες και γυναίκες
- Αξιολόγηση εργαστηριακών εξετάσεων
- Ρυθμιση αρτηριακής πίεσης
- Έλεγχος για δευτεροπαθή/ορμονική υπέρταση
- 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης
- Διερεύνηση, παρακολούθηση σακχαρώδους διαβήτη
- Μεταβολικό σύνδρομο
- Διερεύνηση, αντιμετώπιση υπερλιπιδαιμιών
- Παρακολούθηση, διερεύνηση οξέων και χρόνιων νοσημάτων
- Λοιμώξεις αναπνευστικού, ουροποιητικού, γαστρεντερικού συστήματος.
- Προεγχειρητική και μετεγχειρητική διαχείριση ασθενών
- Πιστοποιητικά υγείας. Γνωματεύσεις για σχολεία, γυμναστήρια.
- Σπιρομέτρηση, παρακολούθηση Χ.Α.Π.
- Ηλεκτροκαρδιογράφημα
- Εμβολιασμός
- Αλλεργίες – εκζέματα – άσθμα
- Πιστοποιητικά Υγείας
- Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση / Παραπεμπτικά

Στο ιατρείο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην Προληπτική Ιατρική (πρόληψη και αναγνώριση λανθανόντων νοσημάτων και αντιμετώπιση), στη ρύθμιση του Σακχαρώδη Διαβήτη, στην Αρτηριακή Υπέρταση, στην Οστεοπόρωση, στις Λοιμώξεις, στη Δυσλιπιδαιμία και σε άλλα Χρόνια Νοσήματα.

Παρουσίαση σε Παγκόσμιο Συνέδριο και συμμετοχή σε Συνέδρια:

Oikonomou K., Kwo -Tsao Ch., Efect of Excessive Aerobic Fitness to +GZ Tolerance. Case Report. 79th Aerospace Medicine Association (ASMA) Scientifc Meeting May 2008, Boston, Massachusetts, USA,

Συμμετοχή σε πληθώρα Συνεδρίων και Ημερίδων τόσο σε Ελλάδα όσο και εξωτερικό.

Δεν έχουν καταχωρηθεί άρθρα.
Δεν έχουν καταχωρηθεί συνεντεύξεις.
Δεν έχουν καταχωρηθεί συνεργασίες.