Ειδικότητα

Γαστρεντερολόγος Ηπατολόγος

Διεύθυνση

Μιχελιδάκη 19, Ηράκλειο

Τηλέφωνο

2810.280.002

Κινητό

6972.07.59.58

Ιστοσελίδα

pantelisoustamanolakis.gr

Email

info@pantelisoustamanolakis.gr


Κινητό

6972.07.59.58

Ιστοσελίδα

pantelisoustamanolakis.gr

Email

info@pantelisoustamanolakis.gr


po:1

Μπουμπάκη Αικατερίνη