Ειδικότητα

Ακτινολόγος Μικροβιολόγος

Διεύθυνση

Φιλοποίμενος 24, Πάτρα

Τηλέφωνο

2610.273.009

Κινητό

6944.37.53.42

Ιστοσελίδα

patriarcheas-med.gr

Email

patriarcheas@gmail.com


Κινητό

6944.37.53.42

Ιστοσελίδα

patriarcheas-med.gr

Email

patriarcheas@gmail.com


Πατριαρχέας Γεώργιος
Διαγνωστικό Κέντρο

Πρότυπο Ιατρικό Κέντρο
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

- ISO 9001 για όλες τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες
- Πιστοποιημένο Εργαστήριο για ταυτοποίηση γενετικού υλικού από τις ελληνικές δικαστικές αρχές

ΥΠΕΡΗΧΟΙ

• Σώματος
• Μαλακών μορίων
• Θυρεοειδούς - Μαστών

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥHΣΕΩΣ

• Υπερηχοτομογραφικός έλεγχος
• Βιοχημικός έλεγχος
• Προγεννητικός έλεγχος

ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

• Μαστών
• Προστάτου
• Θυρεοειδούς
• Ήπατος (fibroscan)

TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΓΝΑΘΩΝ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

• Ανίχνευση μολυσματικών παραγόντων
• Κληρονομικών παθήσεων
• Μοριακή Ογκολογία
• Μοριακή Αιματολογία
• DNA test πατρότητας

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δεν έχουν καταχωρηθεί σεμινάρια.
Δεν έχουν καταχωρηθεί άρθρα.
Δεν έχουν καταχωρηθεί συνεντεύξεις.
Δεν έχουν καταχωρηθεί συνεργασίες.