Ειδικότητα

Αναισθησιολόγος

Διεύθυνση

Λαμπάκη 56, Άγ. Ελευθέριος

Τηλέφωνο

210.22.84.177

Κινητό

6977.44.21.44

Email

vlasilvio@yahoo.com


Κινητό

6977.44.21.44

Ιστοσελίδα

---

Email

vlasilvio@yahoo.com