Ειδικότητα

Αγγειοχειρουργός

Διεύθυνση

Αγίου Ανδρέα 20, Εντός Primarolia Med

Τηλέφωνο

2610.240.740

Κινητό

6973.66.73.77

Email

itsolak@upatras.gr


Κινητό

6973.66.73.77

Ιστοσελίδα

---

Email

itsolak@upatras.gr