Ειδικότητα

Καρδιοχειρουργός

Διεύθυνση

Λεωφ. Κηφισίας 118Β, Αθήνα

Τηλέφωνο

210.69.90.211

Κινητό

6932.71.97.20

Email

xlorogia@otenet.gr


Κινητό

6932.71.97.20

Ιστοσελίδα

---

Email

xlorogia@otenet.gr


ΤΙΤΛΟΙ:

Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

Επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς υψηλού κινδύνου
Ολική Αρτηριακή επαναιμάτωση στεφανιαίων αποκλειστικά με τις δύο έμμισχες μαστικές αρτηρίες και τη κερκιδική αρτηρία με ή χωρίς πάλλουσα καρδιά.
Αντιμετώπιση Ισχαιμικής Καρδιακής ανεπάρκειας με Σμίκρυνση Αριστεράς Κοιλίας ( Dorr procedure)
Βαλβιδοπλαστική Μιτροειδούς – βαλβιδοπάθειες.
Ανευρύσματα – διαχωρισμοί ανιούσης αορτής και τόξου με διακοπή της συστηματικής κυκλοφορίας του αίματος
Ταχεία Aποδιασωλήνωση και κινητοποίηση καρδιοχειρουργικών ασθενών (Fast Track)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ:

Συμμετοχή στην εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής στη Γενική Χειρουργική. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Β’ Προπαιδευτική Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική. Από Σεπτέμβριο 1989 έως Νοέμβριο 1991.
Ερευνητής στο Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από Μάρτιο 1990 έως Νοέμβριο 1991.
Οργάνωση και έναρξη Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Απολλωνείου Θεραπευτηρίου Ιατρικού Αθηνών.
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Απολλωνείου Θεραπευτηρίου Ιατρικού Αθηνών, από 2 Φεβρουαρίου 1998 μέχρι Μάιο 2000.
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Kλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών από Μάιο 2000 μέχρι σήμερα.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Aberdeen Scotland, 1985. Κλινική Εξάσκηση στην Καρδιολογία.
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Ρίο Πατρών, 1986.Πτυχίο Ιατρικής.
251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, 1988. Ειδικευόμενος στην Καρδιολογία και στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών.1991. Ειδικευόμενος στην Γενική Χειρουργική.
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 1991. Διατριβή επί Διδακτορίας – Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πτυχίο ECFMG, Αθήνα ,1991. (Valid indefinitely)
Πτυχίο TOEFL, Αθήνα, 1991. (Valid indefinitely)
Texas Heart Institute, Houston, Texas, ΗΠΑ. 1995.Έμμισθος Ειδικευόμενος στην Καρδιοχειρουργική Θωρακοχειρουργική, ενηλίκων, παίδων, Μεταμοσχεύσεων καρδιάς και τοποθέτησης συσκευών υποβοήθησης αριστεράς και δεξιάς κοιλίας (Assist devices).
Executrain, Houston, Texas, ΗΠΑ.Εκπαίδευση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 1992.
American College of Surgeons, 78th Annual Clinical Congress,Postgraduate Course in Cardiac Surgery,New Orleans, Lοuisiana, ΗΠΑ. 1992.
American College of Surgeons, 79th Annual Clinical Congress,Postgraduate Course in Cardiac Surgery,San Francisco, California, ΗΠΑ.1993.
American College of Surgeons, 80th Annual Clinical Congress,Postgraduate Course in Cardiac Surgery, Chicago, Illinois, ΗΠΑ. 1994.
The Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio, ΗΠΑ.Εκπαίδευση στην βαλβιδοπλαστική της μιτροειδούς κατά Cosgrove, με τη χορηγία του Texas Heart Institute, 1995 (visiting physician).
Harvard Medical School Massachusetts General Hospital,Boston Massachusetts, ΗΠΑ.Εκπαίδευση σε εναλλακτικές τεχνικές bypass, με τη χορηγία του Texas Heart Institute, 1995 (visiting physician).
Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, Ειδικευόμενος στην Ορθοπαιδική και Νευροχειρουργική.1996.
Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητος Χειρουργικής Θώρακος – Καρδιάς, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1996.


ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ:

Ελληνικής Καρδιολογικής Επιθεώρησης
Καρδιά και Αγγεία


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ:

Mέλος της Denton A. Cooley Cardiovascular Surgical Society.
Mέλος της Friends of Methodist Hospital International Medical Society.
Mέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Mέλος της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας.
Mέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.
Mέλος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Θώρακος - Καρδιάς - Αγγείων.
Μέλος τoυ International Cardio Thoracic Surgery Net

- Χειρουργική Θώρακα

- Βαλβιδοπάθειες

- Χειρουργός στεφανιαίων αγγείων

- BY PASS

- Καρδιακή ανεπάρκεια

- Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις αποκατάστασης

- Ανευρύσματα αορτής

- CA πνεύμονα

- Ενδοσκοπική

- Θωρακοσκοπική χειρουργικη

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Χειρουργική Διόρθωση Ανευρυσμάτων Κατιούσης Θωρακικής Αορτής με τη μέθοδο Cooley. Eλληνική Εταιρεία Θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων, Αθήνα, Μάιος 1994.
Θωρακοκοιλιακά Ανευρύσματα. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ΄ Χειρουργική Χειρουργική Κλινική , Αθήνα, 1994.
Βαλβιδοπλαστική Μιτροειδούς . Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείου Σωτηρία. Αθήνα 1998.
Ποιότητα ζωής και φυσική δραστηριότητα μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών, Αθήνα 2002
Total Arterial Coronary artery bypass graft using both pedicled mammaries and radial artery. 17th International Meeting on Clinical Cardiology, Athens , 2002.
Βαλβιδοπλαστική Μιτροειδούς Μεταπτυχιακά μαθήματα Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών Αθήνα, 2003.
Χειρουργική Θεραπεία Στεφανιαίας Νόσου. Καρδιολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας,
Χειρουργική αντιμετώπιση των Ανευρυσμάτων της Ανιούσης Αορτής και του Αορτικού Τόξου. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Καρδιολογικής Κλινικής Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών, Αθήνα 2003.
Ολική Αρτηριακή Επαναιμάτωση Μυοκαρδίου. Πανεπιστήμιο Πατρών Καρδιολογική Κλινική, Ρίο, 2003.
Πως χρησιμοποιεί ο χειρουργός τη πληροφορία για την ύπαρξη βιωσιμότητας μυοκαρδίου. Ομάδες Εργασίας ΕΚΕ, Θεσσαλονίκη 2003.
Χειρουργική Θεραπεία Στεφανιαίας Νόσου. Ιατρικός Σύλλογος Άρτας , Άρτα 2003.
Χειρουργική Αντιμετώπιση Ασθενών με Στεφανιαία Νόσο. Ιατρικός Σύλλογος Βόλου , Βόλος 2003.
Εξελίξεις στη Χειρουργική Θεραπεία της Στεφανιαίας Νόσου. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας, Λάρισα 2004.
Χειρουργική Θεραπεία Στεφανιαίας Νόσου. Σύγχρονες Απόψεις. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών, Αθήνα 2004.
Aneurysms of the ascending Aorta and Aortic Arch. 19th International Meeting on Clinical Cardiology, Athens , 2004.
Ολική Αρτηριακή Επαναιμάτωση Μυοκαρδίου Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Καρδιολογικής Κλινικής Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών, Αθήνα 2004.
Αρτηριακή Επαναιμάτωση Μυοκαρδίου. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα νοσηλευτών ΤΕΙ, Νοσοκομείου Αγία Σοφία, 2004.
Εξελίξεις στη χειρουργική αντιμετώπιση καρδιάς και αγγείων. Θωρακική Αορτή. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών, Αθήνα, Ιανουάριος 2005.
Ελάχιστα επεμβατική (minimally invasive) και σε πάλλουσα καρδιά (of pump) αορτοστεφανιαία παράκαμψη. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών, Αθήνα Νοέμβριος 2005.
Ανευρύσματα Θωρακικής Αορτής. Χειρουργική Αντιμετώπιση. Κρατική Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών, Αθήνα 2005.
Χειρουργική Παρέμβαση στη Μιτροειδική Παλλινδρόμηση. Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, 2005.
Χειρουργική Διόρθωση Ανεπάρκειας Μιτροειδούς. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Καρδιολογικής Κλινικής Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών, 2005.
Contemporary surgical approach on mitral valve regurgitation. 20th International Meeting on Clinical Cardiology, Athens, 2005.
By pass με αρτηριακά μοσχεύματα. Από τις Εξελίξεις στη Καρδιολογία. Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας, Πάτρα, 2006.
Ολική Αρτηριακή Επαναιμάτωση Μυοκαρδίου. 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας , Αθήνα 2006.
Eεπέμβαση Σμίκρυνσης Αριστεράς Κοιλίας. Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Αττικό Νοσοκομείο, Χαϊδάρι, 2006.
Χειρουργική Αντιμετώπιση Στεφανιαίας Νόσου. 6η Πανελλήνια Καρδιολογική Ιατρονοσηλευτική Διημερίδα. Λαμία, 2006.
Ολική Αρτηριακή Επαναιμάτωση Μυοκαρδίου. Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. Θεσσαλονίκη , 2006.
Νεότερα δεδομένα σχετικά με την παράκαμψη των στεφανιαίων. 15ο Παμπελοποννησιακό Καρδιολογικό Συνέδριο, Τρίπολη. 2007.
Surgical remodelling of the left ventricle. 3ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο. Εξελίξεις και προοπτικές στη Καρδιολογία, Αθήνα 2007.
Total arterial coronary artery by-pass graft using both pedicled mammary arteries and radial artery. 23th International Meeting on Clinical Cardiology, Athens, 2008.
Ολική Αρτηριακή Επαναιμάτωση Μυοκαρδίου. 3o Εκπαιδευτικό Διήμερο Καρδιολογικής Ενημέρωσης, Pierce College . Αγία Παρασκευή Αττικής, 2008.
Surgical Management of Aortic Aneurysms. Cardio Athena International Meeting on Cardiovascular Medicine, Athens,
Ολική Αρτηριακή Επαναιμάτωση Μυοκαρδίου. Kέντρο Υγείας Βύρωνα, 2008.
Current treatment of multivessel coronary artery disease. Surgical treatment. Coronaries , Carotids, Peripherals, Renals Endovascular Therapy ,Chania, 2008.
Προσκεκλημένος Πρόεδρος, Ομιλητής, Σχολιαστής σε Ελληνικά και Διεθνή Καρδιολογικά και Καρδιοχειρουργικά Συνέδρια.

Δεν έχουν καταχωρηθεί άρθρα.